ห้องงาน: ชื่อห้องงาน

งานรับผิดชอบ:งานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ: คุณดลนภา สุขสวัสดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส
ข้อความ
ผู้ส่ง
ชื่อไฟล์
เวลา
ดาวน์โหลด
จัดการไฟล์
985
เอกสารแนบ3-4 ลูกจ้าง สสอ.สัตหีบ_แก้ไข ดลนภา
เอกสารแนบ 3 -4แก้ไข สสอ.สัตหีบ.xls
2018-06-14 16:07:42
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารแนบ 3 -4แก้ไข สสอ.สัตหีบ.xls
984
เอกสารลูกจ้างแสมสาร มะลิวัลย์ แสมสาร
ลูกจ้างรพ.สต.แสมสาร.xlsx
2018-06-14 14:39:45
ดาวน์โหลดเอกสารลูกจ้างรพ.สต.แสมสาร.xlsx
983
เอกสารแนบ 3-4 รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
เอกสารแนบ 3-4.xlsx
2018-06-14 14:34:31
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารแนบ 3-4.xlsx
982
เอกสาร -3-4 ภาชินี บุญเรือง
เอกสารแนบ 3 -4แก้ไข.xls
2018-06-14 14:31:22
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารแนบ 3 -4แก้ไข.xls
981
ปิด ปลดประกาศซื้อจ้าง ดลนภา
คำสั่ง ปิด-ปลดประกาศ.docx
2018-05-24 13:03:33
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง ปิด-ปลดประกาศ.docx
980
อนุมัติแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต ดลนภา
EB10.2.1ขออนุมัตแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561.pdf
2018-05-18 13:49:00
ดาวน์โหลดเอกสารEB10.2.1ขออนุมัตแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561.pdf
979
แบบประเมินรพ.สต.คุณธรรมจริจธรรม เขาคันธมาทน์
แบบประเมิน รพ.สต..pdf
2018-05-11 09:25:53
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน รพ.สต..pdf
978
แบบสำรวจ เสาวนีย์ โกมลวานิช
182746_แบบสำรวจอุปกรณ์เพื่อเข้ารวมโครงการ สท_20.xls
2018-05-10 11:55:20
ดาวน์โหลดเอกสาร182746_แบบสำรวจอุปกรณ์เพื่อเข้ารวมโครงการ สท_20.xls
977
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ดลนภา
แบบการประเมินจริยธรรม.pdf
2018-05-10 11:45:22
ดาวน์โหลดเอกสารแบบการประเมินจริยธรรม.pdf
976
ส่งล่าสุดแบบสำรวจปรับเปลียนอุปกรณ์ สุนี จอกนาค
182746_แบบสำรวจอุปกรณ์เพื่อเข้ารวมโครงการ สท_20.xlsx
2018-05-10 11:22:41
ดาวน์โหลดเอกสาร182746_แบบสำรวจอุปกรณ์เพื่อเข้ารวมโครงการ สท_20.xlsx
975
แบบสำรวจปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพิมเติมนาจอมเทียน สุนี จอกนาค
แบบสำรวจเพื่อเข้ารวมโครงการ สนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์.xlsx
2018-05-10 09:15:43
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจเพื่อเข้ารวมโครงการ สนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์.xlsx
974
แบบสำรวจปรับเปลี่ยนอุปกรณ์(แก้ไขเพิ่มเติม) สุนี จอกนาค
แบบสำรวจเพื่อเข้ารวมโครงการ สนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์.xlsx
2018-05-09 15:23:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจเพื่อเข้ารวมโครงการ สนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์.xlsx
973
แบบสำรวจปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นาจอมเทียน สุนี จอกนาค
แบบสำรวจเพื่อเข้ารวมโครงการ สนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์.xlsx
2018-05-09 10:34:23
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจเพื่อเข้ารวมโครงการ สนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์.xlsx
972
แบบสำรวจ รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
แบบสำรวจ ไฟฟ้า หลอดไฟ แอร์.xlsx
2018-05-08 16:53:00
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจ ไฟฟ้า หลอดไฟ แอร์.xlsx
971
สำรวจอุปกรณ์ มะลิวัลย์ แสมสาร
182746_แบบสำรวจอุปกรณ์เพื่อเข้ารวมโครงการ สท_20.xlsx
2018-05-08 16:04:45
ดาวน์โหลดเอกสาร182746_แบบสำรวจอุปกรณ์เพื่อเข้ารวมโครงการ สท_20.xlsx
970
สำรวจอุปกรณ์ บางเสร่
182746_แบบสำรวจอุปกรณ์เพื่อเข้ารวมโครงการ สท_20.xlsx
2018-05-07 16:24:21
ดาวน์โหลดเอกสาร182746_แบบสำรวจอุปกรณ์เพื่อเข้ารวมโครงการ สท_20.xlsx
969
โครงสร้าง เตือนใจ
7.1.4 โครงสร้างองค์กร.pdf
2018-05-07 10:52:29
ดาวน์โหลดเอกสาร7.1.4 โครงสร้างองค์กร.pdf
968
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2560 ดลนภา
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf
2018-05-06 22:17:23
ดาวน์โหลดเอกสารกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf
967
รายงานค่าสาธารณูปโภค แบบ A-E ไตรมาส 2 (แก้ไข) รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
สรุปค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 A-E.xlsx
2018-04-10 14:03:54
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 A-E.xlsx
966
รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 (แก้ไข) รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
สรุปค่าสาธารณูปโภค ปี 61 ไตรมาส 2.xlsx
2018-04-10 14:02:28
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปค่าสาธารณูปโภค ปี 61 ไตรมาส 2.xlsx
965
รายงานค่าสาธารณูปโภค A-E รพ.สต.บางเสร่
Wed124.xlsx
2018-04-09 16:04:06
ดาวน์โหลดเอกสารWed124.xlsx
964
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค A-E รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
สรุปค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 A-E.xlsx
2018-04-04 16:54:53
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 A-E.xlsx
963
สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
สรุปค่าสาธารณูปโภค ปี 61 ไตรมาส 2.xlsx
2018-04-04 15:46:42
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปค่าสาธารณูปโภค ปี 61 ไตรมาส 2.xlsx
962
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ดลนภา
สำเนาของ-แบบแจ้งข้อมูลรับเงินผ่าน-KTB-Corporate-Online-.xls
2018-03-14 11:22:35
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ-แบบแจ้งข้อมูลรับเงินผ่าน-KTB-Corporate-Online-.xls
961
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลืกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. ดลนภา
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf
2018-02-22 15:34:41
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf
960
รง.ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค แสมสาร นภัทชา
ทรัพย์สินรับบริจาค.xls
2018-02-18 14:07:29
ดาวน์โหลดเอกสารทรัพย์สินรับบริจาค.xls
959
ทรัพย์สินบริจาค เสาวนีย์ โกมลวานิช
ทรัพย์สินบริจาค(เตาถ่าน).xls
2018-02-18 13:04:11
ดาวน์โหลดเอกสารทรัพย์สินบริจาค(เตาถ่าน).xls
958
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ดลนภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf
2018-02-07 10:49:13
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf
957
ประกาศรับสมัคร พกส.รพ.สต.บางเสร่ ดลนภา
ประกาศรับสมัคร พกส.รพ.สต.บางเสร่.pdf
2018-01-30 12:39:36
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร พกส.รพ.สต.บางเสร่.pdf
956
ปี2561แบบสอบทานตรวจสอบภายใน_สสอ. ดลนภา
แบบสอบทานปี2561_รวม สสอ..pdf
2018-01-26 10:56:33
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบทานปี2561_รวม สสอ..pdf
955
แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี2561_รพ.สต. ดลนภา
แบบสอบทานปี2561_รวม รพ.สต..pdf
2018-01-26 10:18:23
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบทานปี2561_รวม รพ.สต..pdf
954
รง.ค่าสาธารณูปโภค บางเสร่ ภาชินี
รง.ค่าสาธารณูปโภค2พี่เปิ้ล.xlsx
2018-01-25 14:34:33
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ค่าสาธารณูปโภค2พี่เปิ้ล.xlsx
953
2.รายงานมาตรการค่าใช้จ่ายค่าสาธรณูปโภค ไตรมาสที่1 ดลนภา
แบบฟอร์มรายงานตามมาตรการการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค.xlsx
2018-01-22 15:14:15
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายงานตามมาตรการการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค.xlsx
952
1.รายงานค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ไตรมาสที่1 ดลนภา
แบบฟอร์มแบบรายงาน A -Eสาธารณูปโภคค้างชำระ.xlsx
2018-01-22 15:13:14
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแบบรายงาน A -Eสาธารณูปโภคค้างชำระ.xlsx
951
รายงานความปลอดภัย2 นภัทชา
แบบรง.ความปลอดภัยรพ.สต.2.xlsx
2018-01-12 12:57:33
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรง.ความปลอดภัยรพ.สต.2.xlsx
950
แบบรายงานความปลอดภัย1 นภัทชา
แบบรง.ความปลอดภัยรพ.สต.1.xlsx
2018-01-12 12:56:23
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรง.ความปลอดภัยรพ.สต.1.xlsx
949
แบบรายงานความปลอดภัย2 รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
แบบสำรวจความปลอดภัย.xlsx
2018-01-12 12:06:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจความปลอดภัย.xlsx
948
แบบรายงานความปลอดภัย รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
รายงานความปลอดภัย 2.xlsx
2018-01-12 12:05:47
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานความปลอดภัย 2.xlsx
947
ส่งรายงาน2 ภาชินี บุญเรือง
บางเสร่2.xlsx
2018-01-12 11:58:39
ดาวน์โหลดเอกสารบางเสร่2.xlsx
946
ส่งรายงาน ภาชินี บุญเรือง
บางเสร่1.xlsx
2018-01-12 11:58:11
ดาวน์โหลดเอกสารบางเสร่1.xlsx
945
บันทึกเหตุการณ์ นาจอมเทียน
บันทึกเหตุการณ์.xls
2018-01-12 11:08:26
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกเหตุการณ์.xls
944
แบบสำรวจความไม่ปลอดภัย นาจอมเทียน
แบบสำรวจ.xls
2018-01-12 11:04:58
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจ.xls
943
บันทึกเหตุการณ์ความปลอดภัย เสาวนีย์ โกมลวานิช
บันทึกเหตุการณ์.xls
2018-01-12 10:40:19
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกเหตุการณ์.xls
942
สำรวจความปลอดภัย เสาวนีย์ โกมลวานิช
ความปลอดภัย.xls
2018-01-12 10:39:16
ดาวน์โหลดเอกสารความปลอดภัย.xls
941
รายงาน นงลักษณ์ นาแถมพลอย
แบบสำรวจรพ.สต..xlsx
2018-01-12 09:05:47
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจรพ.สต..xlsx
940
รายงานความปลอดภัยรพ.สต.2 ดลนภา
แบบสำรวจรพ.สต..xlsx
2018-01-12 09:01:59
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจรพ.สต..xlsx
939
รายงาน นงลักษณ์ นาแถมพลอย
แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย.xlsx
2018-01-12 09:01:48
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย.xlsx
938
รายงานความปลอดภัยรพ.สต.1 ดลนภา
แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย.xlsx
2018-01-12 09:01:21
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย.xlsx
937
รายงาน วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 ดลนภา
EB6.1รายงานผู้บริหารวิเคราะห์ผลซื้อจ้าง.pdf
2018-01-03 14:13:59
ดาวน์โหลดเอกสารEB6.1รายงานผู้บริหารวิเคราะห์ผลซื้อจ้าง.pdf
936
หนังสือเวียนแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ดลนภา
EB4.3.1หนังสือเวียนแนวทางตรวจสอบ.pdf
2017-12-27 17:14:34
ดาวน์โหลดเอกสารEB4.3.1หนังสือเวียนแนวทางตรวจสอบ.pdf
935
แบบ สขร.1 เดือนธค.60 ดลนภา
สขร.1เดือนธค.60.pdf
2017-12-27 17:08:15
ดาวน์โหลดเอกสารสขร.1เดือนธค.60.pdf
934
แบบ สขร. 1 เดือนพ.ย.60 ดลนภา
สขร.1เดือนพย.60.pdf
2017-12-27 17:00:03
ดาวน์โหลดเอกสารสขร.1เดือนพย.60.pdf
933
แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.60 ดลนภา
สขร.1เดือน ตค.60.pdf
2017-12-27 16:56:59
ดาวน์โหลดเอกสารสขร.1เดือน ตค.60.pdf
932
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดลนภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2561.pdf
2017-12-27 16:49:24
ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2561.pdf
931
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ ธัญญลักษ์
แนวทางทำแผน พี่เปิ้ล.xlsx
2017-12-22 09:19:19
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางทำแผน พี่เปิ้ล.xlsx
930
แผนการใช้เงิน ปี2561 ดลนภา
แผนเงินปี61.xlsx
2017-11-22 15:28:34
ดาวน์โหลดเอกสารแผนเงินปี61.xlsx
929
รายการครุภัณฑ์ที่จำหน่ายปี60 นงลักษณ์ นาแถมพลอย
บันทึกการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี60ของรพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์.docx
2017-11-10 11:08:15
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี60ของรพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์.docx
928
ภาพครุภัณฑ์ที่จำหน่ายปี2560ของรพ.สต.เขาคันธมาทน์ นงลักษณ์ นาแถมพลอย
ภาพครุภัณฑ์ที่จำหน่ายปีงบประมาณ๒๕๖๑.docx
2017-11-10 11:00:28
ดาวน์โหลดเอกสารภาพครุภัณฑ์ที่จำหน่ายปีงบประมาณ๒๕๖๑.docx
927
ภาพครุภัณฑ์ที่จำหน่ายปี2560ของรพ.สต.เขาคันธมาทน์ นงลักษณ์ นาแถมพลอย
ภาพครุภัณฑ์ที่จำหน่ายปีงบประมาณ๒๕๖๑.docx
2017-11-10 11:00:23
ดาวน์โหลดเอกสารภาพครุภัณฑ์ที่จำหน่ายปีงบประมาณ๒๕๖๑.docx
926
รายงานค่าสาธารณูปโภค นาจอมเทียน
Tue12140 แบบสอบทาน1-1 นาจอมเทียน.xlsx
2017-11-07 16:26:39
ดาวน์โหลดเอกสารTue12140 แบบสอบทาน1-1 นาจอมเทียน.xlsx
925
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
สรุปค่าสาธารณูปโภค ปี 60.xlsx
2017-11-07 13:21:40
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปค่าสาธารณูปโภค ปี 60.xlsx
924
สรุปค่าสาธารณูปโภค เสาวนีย์ โกมลวานิช
สรุปค่าสาธารณูปโภค.xls
2017-11-03 14:36:17
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปค่าสาธารณูปโภค.xls
923
รายงานสาธารณูปโภค เสาวนีย์ โกมลวานิช
ค้างชำระค่าไฟฟ้า,โทรศัพท์,น้ำประปา60.xls
2017-11-03 14:24:59
ดาวน์โหลดเอกสารค้างชำระค่าไฟฟ้า,โทรศัพท์,น้ำประปา60.xls
922
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค รพ.สต.บางเสร่
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค.xlsx
2017-11-03 10:07:18
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานค่าสาธารณูปโภค.xlsx
921
รายงานค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภค ดลนภา
แบบรายงาน A -E.xlsx
2017-11-02 06:19:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงาน A -E.xlsx
920
รายงาน ค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภค ดลนภา
หน่วยในสังกัดที่ต้องรายงาน.xlsx
2017-11-02 06:18:31
ดาวน์โหลดเอกสารหน่วยในสังกัดที่ต้องรายงาน.xlsx
919
ตัวอย่างสัญญาจ้าง พกส. ให้ส่งวันศุกร์ที่1ก.ย.2560 ดลนภา
ตัวอย่างสัญญาจ้างพกส..doc
2017-08-30 14:20:35
ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างสัญญาจ้างพกส..doc
918
ส่งรายงานซื้อครุภัณฑ์งบทดแทน จันทิรา ประมวลทรัพย์
ขอรายงานงบการแพทย์ 61.xlsx
2017-08-30 12:48:36
ดาวน์โหลดเอกสารขอรายงานงบการแพทย์ 61.xlsx
917
งบลงทุนปี61 นาจอมเทียน นาจอมเทียน
คุรุภัณฑ์ ใหม่.xlsx
2017-08-30 10:26:08
ดาวน์โหลดเอกสารคุรุภัณฑ์ ใหม่.xlsx
916
งบลงทุน61 แสมสารค่ะ นภัทชา
งบลงทุน61.xlsx
2017-08-30 10:24:46
ดาวน์โหลดเอกสารงบลงทุน61.xlsx
915
ส่งรายการครุ๓ัณฑ์ รพ สต บ้านเตาถ่าน
แบบคำขอรายการการแพทย์.xlsx
2017-08-28 15:57:34
ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอรายการการแพทย์.xlsx
914
งบลงทุนปี61 แสมสารค่ะ นภัทชา
งบลงทุน61.xlsx
2017-08-25 14:36:17
ดาวน์โหลดเอกสารงบลงทุน61.xlsx
913
ผลคะแนน พกส.บางเสร่ ภาชินี บุญเรือง
พกส.บางเสร่๖๐.xlsx
2017-08-24 15:25:20
ดาวน์โหลดเอกสารพกส.บางเสร่๖๐.xlsx
912
งบ ลงทุนรายการวัสดุแพทย์ ปี 61 รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
ขอรายงานงบการแพทย์ 61.xlsx
2017-08-24 15:16:58
ดาวน์โหลดเอกสารขอรายงานงบการแพทย์ 61.xlsx
911
งบลงทุน๖๑ บางเสร่ ภาชินี บุญเรือง
378774_ตัวอย่างแผนงบลงทุนฯ.xlsx
2017-08-24 14:11:31
ดาวน์โหลดเอกสาร378774_ตัวอย่างแผนงบลงทุนฯ.xlsx
910
งบลงทุนของรพ.สต.เขาคันธมาทน์ (ใช้ฉบับนี้นะ) นงลักษณ์
แบบคำของบลงทุนของรพ.สต.เขาคันฯ.xlsx
2017-08-24 11:40:15
ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำของบลงทุนของรพ.สต.เขาคันฯ.xlsx
909
ครุภัณฑ์2561 รพ.สต.บางเสร่
378774_ตัวอย่างแผนงบลงทุนฯ.xlsx
2017-08-24 11:24:55
ดาวน์โหลดเอกสาร378774_ตัวอย่างแผนงบลงทุนฯ.xlsx
908
รายการในการของบลงทุนของรพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์ นงลักษณ์
แบบคำของบลงทุนของรพ.สต.เขาคันฯ.xlsx
2017-08-24 09:36:20
ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำของบลงทุนของรพ.สต.เขาคันฯ.xlsx
907
ตัวอย่างแผนงบลงทุน ดลนภา
ตัวอย่างแผนงบลงทุนฯ.xlsx
2017-08-23 15:18:22
ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างแผนงบลงทุนฯ.xlsx
906
แบบสรุปผลการประเมิน พกส.(ขออันนี้ก่อนค่ะ) ดลนภา
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานขอ.xlsx
2017-08-23 14:28:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานขอ.xlsx
905
แบประเมิน พกส. มี4ชีท ดลนภา
แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.xls
2017-08-23 14:26:31
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.xls
904
สรุปตัวชี้วัด38 40 46 ดลนภา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ.docx
2017-07-18 09:39:01
ดาวน์โหลดเอกสารยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ.docx
903
คำสั่งครุฑ ขจรพงศ์
ครุฑ.pdf
2017-07-17 14:29:59
ดาวน์โหลดเอกสารครุฑ.pdf
902
คำสั่ง ขจรพงศ์
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจำหน่ายพัสดุ.pdf
2017-07-17 14:22:33
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจำหน่ายพัสดุ.pdf
901
ประกาศขายทอดตลาด ขจรพงศ์
20180410111753.pdf
2017-07-17 13:27:57
ดาวน์โหลดเอกสาร20180410111753.pdf
900
ราชพัสดุบ้านโค้งวันเพ็ญ รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ
รายการ ทร.380.xls
2017-07-14 15:54:43
ดาวน์โหลดเอกสารรายการ ทร.380.xls
899
รายงานที่ราชพัสดุบางเสร่ ภาชินี บุญเรือง
แบบรายงานที่ราชพัสดุ.xlsx
2017-07-14 14:02:35
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานที่ราชพัสดุ.xlsx
898
แก้ไขเลขที่โฉนดทะเบียนที่ชบ๖๗๖ นงลักษณ์
ที่ราชพัสดุ.xls
2017-07-13 18:03:10
ดาวน์โหลดเอกสารที่ราชพัสดุ.xls
897
ประโยชน์ที่ราชพัสดุ(เตาถ่าน) เสาวนีย์ โกมลวานิช
ประโยชน์ที่ราชพัสดุ.xls
2017-07-13 11:22:26
ดาวน์โหลดเอกสารประโยชน์ที่ราชพัสดุ.xls
896
สรุปวาระการประชุม อสม. นางพรพิศ นาคกล่อม
ระเบียบวาระการประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน.docx
2017-07-13 08:52:20
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบวาระการประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน.docx
895
รายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ปี2560 (ในไฟล์เป็นปี2559 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นปี 2560ค่ะ) ดลนภา
แบบรายงาน ธร. 3801 ปี2559.xls
2017-07-12 14:00:42
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงาน ธร. 3801 ปี2559.xls
894
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนUSER ผ่านระบบsmart gard ดลนภา
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน USER ผ่านระบบSmart Gard.xlsx
2017-07-06 16:06:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน USER ผ่านระบบSmart Gard.xlsx
893
สำรวจกล้องวงจรปิด แสมสาร นภัทชา
สำรวจกล้องวงจรปิด.xls
2017-06-20 09:16:53
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจกล้องวงจรปิด.xls
892
สำรวจกล้องวงจรปิด เสาวนีย์ โกมลวานิช
สำรวจกล้องวงจรปิด.xls
2017-06-19 14:54:18
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจกล้องวงจรปิด.xls
891
สำรวจกล้องวงจรปิด จันทิรา
สำรวจกล้องวงจรปิดโค้งวันเพ็ญ.xls
2017-06-19 14:44:05
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจกล้องวงจรปิดโค้งวันเพ็ญ.xls
890
กล้องวงจรปิด รพ.สต.บางเสร่
กล้องวงจรปิด รพ.สต.บางเสร่ .xls
2017-06-19 14:32:05
ดาวน์โหลดเอกสารกล้องวงจรปิด รพ.สต.บางเสร่ .xls
889
กล้องวงจนปิด นาจอมเทียน
กล้อง.xlsx
2017-06-19 12:11:37
ดาวน์โหลดเอกสารกล้อง.xlsx
888
กล้อมวงจรปิด นงลักษณ์
สำเนาของ Mon95616.xls
2017-06-19 10:54:16
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ Mon95616.xls
887
แบบฟอร์มสำรวจกล้องวงจรปิด ดลนภา
Form60cctv.xls
2017-06-19 09:56:16
ดาวน์โหลดเอกสารForm60cctv.xls
886
รายงานจำนวนประชากรสิทธิ UC จำแนกรายเครือข่ายหน่วยบริการ ณ 1 เมษายน 2560 ดลนภา
รายงานจำนวนประชากรสิทธิ UC ณ 1 เมษายน 2560.xlsx
2017-06-07 10:48:34
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานจำนวนประชากรสิทธิ UC ณ 1 เมษายน 2560.xlsx
885
รายงานตรวจสอบพัสดุฯปี๕๙ นงลักษณ์
รายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯปี59.xls
2017-06-07 09:39:59
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯปี59.xls
884
แบบตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ 2 พค 60 ดลนภา
แบบตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ 2 พค 60.docx
2017-05-31 13:47:27
ดาวน์โหลดเอกสารแบบตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ 2 พค 60.docx
883
แบ่งความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด เสาวนีย์ โกมลวานิช
ความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด.xls
2017-05-18 13:40:33
ดาวน์โหลดเอกสารความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด.xls
882
รายชื่อผู้รับผิดชอบตังชี้วัดของเขาคันธมาทน์ นงลักษณ์
ตัวชี้วัดปี60.xlsx
2017-05-18 09:55:48
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดปี60.xlsx
881
ส่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด60ค่ะ นภัทชา
แบบประเมินตนเอง(ตัวชี้วัด)60.xlsx
2017-05-17 14:17:19
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตนเอง(ตัวชี้วัด)60.xlsx
880
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด2560 (แก้ไข) จันทิรา
ตัวชี้วัดkpi template 2560.xls.xlsx
2017-05-17 09:05:30
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดkpi template 2560.xls.xlsx
879
ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รพ.สต.โค้งวันเพ็ญ จันทิรา
ตัวชี้วัดkpi template 2560.xls.xlsx
2017-05-16 18:02:09
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดkpi template 2560.xls.xlsx
878
test test
test.xlsx
2017-05-01 14:36:17
ดาวน์โหลดเอกสารtest.xlsx
877
ส่งรายงานสำรวจครุภัณฑ์ เขาคันฯใหม่ ณัฐธยาน์ มิจนทรัพย์
สำรวจครุภัณฑ์ ๖๐.xlsx
2017-01-31 13:33:08
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจครุภัณฑ์ ๖๐.xlsx
876
รายระเอียดครุภัณฑ์ เขาคันธมาทน์ ณัฐธยาน์ มิจนทรัพย์
สำรวจครุภัณฑ์ ๖๐.xlsx
2017-01-31 13:29:08
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจครุภัณฑ์ ๖๐.xlsx
875
แบบฟอร์ม ฉ.11 รพ.สต. ดลนภา
ใบขอรับเงินตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ11.doc
2017-01-30 09:52:54
ดาวน์โหลดเอกสารใบขอรับเงินตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ11.doc
874
ส่งงานสำรวจครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนัก จาก อบจ. สุนี จอกนาค
รายละเอียดการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดแปรผลดัชนีมวลกายพร้อมที่วัดส่วนสูง ปีง
2017-01-29 10:22:58
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดแปรผลดัชนีมวลกายพร้อมที่วัดส่วนสูง ปีง
873
รายการครุภัณฑ์งบลงทุนปี2560 ขอรหัสเลขครุภัณฑ์ด้วยค่ะ ดลนภา
แบบฟอร์มงบค่าเสื่อม60ใหม่ข้อ23(2).xlsx
2016-11-23 15:00:08
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มงบค่าเสื่อม60ใหม่ข้อ23(2).xlsx
872
รายงานพัสดุปี๒๕๕๙ ภาชินี บุญเรือง
รายงานพัสดุประจำปี ๕๙.docx
2016-10-28 10:34:37
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานพัสดุประจำปี ๕๙.docx
871
รายการพัสดุจำหน่ายปี59 นงลักษณ์
ภาพครุภัณฑ์จำหน่ายปี59.docx
2016-10-24 20:32:14
ดาวน์โหลดเอกสารภาพครุภัณฑ์จำหน่ายปี59.docx
870
ส่งสำรวจพัสดุครุภัณฑ์ 59 นภัทชา
รูปพัสดุ.docx
2016-10-17 15:47:09
ดาวน์โหลดเอกสารรูปพัสดุ.docx
869
ส่งทะเบียนทรัพย์สินค่ะ นภัทชา
WIN.rar
2016-10-17 15:36:32
ดาวน์โหลดเอกสารWIN.rar
868
สำรวจผู้ยากไร้ นส.ดลินยารัตน์ โภคประเสริฐ
สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง.docx
2016-09-06 17:19:58
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง.docx
867
เอกสารการเงินแก้ไข บางเสร่ ฝน บางเสร่
การเงินแก้ไข.xls
2016-08-23 10:18:37
ดาวน์โหลดเอกสารการเงินแก้ไข.xls
866
แก้ไข ผล ตัวชี้วัด 24 ปี2559 ดลนภา
ปี59ตัวชี้วัดที่ 24. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ด้านองค์ความรู้ สมรรถนะ และทักษะตามสายงาน.do
2016-08-01 08:49:07
ดาวน์โหลดเอกสารปี59ตัวชี้วัดที่ 24. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ด้านองค์ความรู้ สมรรถนะ และทักษะตามสายงาน.do
865
วิเคราะห์อัตรากำลัง FTE ก.ค.59 ดลนภา
วิเคราะห์ FTE สสอ.สัตหีบกค.59.xlsx
2016-08-01 08:36:12
ดาวน์โหลดเอกสารวิเคราะห์ FTE สสอ.สัตหีบกค.59.xlsx
864
HRD.บางเสร่ค่ะใช้ฉบับนี้นะคะ ภาชินี บุญเรือง
บางเสร่๕๙.xlsx
2016-06-29 23:09:40
ดาวน์โหลดเอกสารบางเสร่๕๙.xlsx
863
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร เสาวนีย์ โกมลวานิช
สมรรถนะ59.xls
2016-06-29 13:18:40
ดาวน์โหลดเอกสารสมรรถนะ59.xls
862
ส่งแบบรายงานพัฒนาบุคลากร ปี59 แสมสาร มะลิวัลย์ ฉิมสำอางค์
สมรรถนะแสมสาร ปี59.xlsx
2016-06-29 11:46:36
ดาวน์โหลดเอกสารสมรรถนะแสมสาร ปี59.xlsx
861
ส่งแบบรายงานพัฒนาบุคคลากร นงลักษณ์ นาแถมพลอย
พัฒนาคนของรพ.สต.เขาคันธมาทน์.xls
2016-06-28 21:41:26
ดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาคนของรพ.สต.เขาคันธมาทน์.xls
860
ส่งแบบรายงานพัฒนาบุคลากร2559 ขนิษฐา สุขพิทักษ์
สมรรถนะโค้งวัญเพ็ญ.xlsx
2016-06-28 14:59:07
ดาวน์โหลดเอกสารสมรรถนะโค้งวัญเพ็ญ.xlsx
859
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รายบุคคล ส่ง 28 มิ.ย.59 ดลนภา
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รายบุคคล.xlsx
2016-06-26 13:54:15
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รายบุคคล.xlsx
858
กระดาษทำการตรวจสอบภายใน ดลนภา
แบบสอบทานของทีมตรวจ คปสอ.ที่แก้ไขเรื่องยาเรียบร้อยแล้ว.xls
2016-06-15 15:02:01
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบทานของทีมตรวจ คปสอ.ที่แก้ไขเรื่องยาเรียบร้อยแล้ว.xls
857
ฉ.๘บางเสร่ ภาชินี บุญเรือง
ฉ.๘ บางเสร่.xlsx
2016-05-10 10:55:00
ดาวน์โหลดเอกสารฉ.๘ บางเสร่.xlsx
856
สรุปค่าตอบแทน ฉ.8 รพ.สต.นาจอมเทียน พรพิศ นาคกล่อม
แบบสรุปการขอเบิกค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการภาครัฐ (ฉบับ 8).xls
2016-05-10 10:50:02
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปการขอเบิกค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการภาครัฐ (ฉบับ 8).xls
855
สรุปเบิกค่าตอบแทน ฉ8โค้งฯ ธัญญลักษ์
สรุปเบิกค่าตอบแทน ฉ 8โค้งวันเพ็ญ.xlsx
2016-05-09 13:56:07
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปเบิกค่าตอบแทน ฉ 8โค้งวันเพ็ญ.xlsx
854
สรุปค่าตอบแทน ฉ.8 สุนิดา ยังศิริ
สรุปค่าตอบแทนเหมาจ่าย ฉ.8.xlsx
2016-05-09 10:51:53
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปค่าตอบแทนเหมาจ่าย ฉ.8.xlsx
853
หนังสือขอเปิดเครดิตน้ำมัน ดลนภา
ขอเปิดเครดิตน้ำมันเชื้อเพลิง.docx
2016-03-29 15:02:44
ดาวน์โหลดเอกสารขอเปิดเครดิตน้ำมันเชื้อเพลิง.docx
852
แบบประเมินสมรรภาพบุคลากร ดลนภา
CheckPerson.doc
2016-03-25 12:38:55
ดาวน์โหลดเอกสารCheckPerson.doc
851
แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการจำหน่ายพัสดุ ดลนภา
แบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุประจำปี (1).xlsx
2016-01-26 10:32:02
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุประจำปี (1).xlsx
850
งานพัสดุจำหน่าย บางเสร่ ฝน บางเสร่
พัสดุจำหน่ายปี 58 รพ.สต.บางเสร่.docx
2016-01-25 14:44:27
ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุจำหน่ายปี 58 รพ.สต.บางเสร่.docx
849
พัสดุจำหน่าย 4 ธัญญลักษ์
IMG_20160125_101048.jpg
2016-01-25 11:01:49
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_20160125_101048.jpg
848
พัสดุจำหน่าย 3 ธัญญลักษ์
IMG_20160125_100114.jpg
2016-01-25 11:01:24
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_20160125_100114.jpg
847
พัสดุที่จำหน่าย 2 ธัญญลักษ์
IMG_20160125_095830.jpg
2016-01-25 11:00:55
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_20160125_095830.jpg
846
รูปพัสดุที่จำหน่ายของโค้งวันเพ็ญ รายการที่ 1 ธัญญลักษ์
IMG_20160125_095820.jpg
2016-01-25 11:00:24
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_20160125_095820.jpg
845
สำรวจนักเรียน ธัญญลักษ์
สำรวจนร..xlsx
2015-12-14 13:55:54
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจนร..xlsx
844
ส่งรายยืนยันข้อมูลนักเรียน สุนี จอกนาค
ข้อมูลติดตามนักเรียนต่างด้าว.xlsx
2015-12-09 14:35:39
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลติดตามนักเรียนต่างด้าว.xlsx
843
สำรวจข้อมูลนร. สิทธิด้านสาธารณสุข ส่ง14ธค.58 ดลนภา
สำรวจยืนยันข้อมูลนร.สิทธิด้านสาธารณสุข.xlsx
2015-12-08 12:49:42
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจยืนยันข้อมูลนร.สิทธิด้านสาธารณสุข.xlsx
842
เยียวยาข้าราชการ ขนิษฐา สุขพิทักษ์
ขนิษฐา.xls
2015-11-27 08:55:46
ดาวน์โหลดเอกสารขนิษฐา.xls
841
เยียวยาข้าราชการ สุรัตนา ฉัตรทอง
เยียวยาข้าราชการ.xlsx
2015-11-26 17:29:27
ดาวน์โหลดเอกสารเยียวยาข้าราชการ.xlsx
840
เยียวยาข้าราชการ สุรีย์ โคตรวิชา
เยียวยา.xlsx
2015-11-26 13:18:14
ดาวน์โหลดเอกสารเยียวยา.xlsx
839
ขอมูลการเยียวยาข้าราชการ สุรีย์ โคตรวิชา
เยียวยา.xlsx
2015-11-26 12:24:40
ดาวน์โหลดเอกสารเยียวยา.xlsx
838
เยีวยาข้าราชการ ดลนภา
เยียวยาข้าราชการ.xlsx
2015-11-26 11:36:49
ดาวน์โหลดเอกสารเยียวยาข้าราชการ.xlsx
837
service plan แสมสาร
ปู.xls
2015-11-06 12:57:54
ดาวน์โหลดเอกสารปู.xls
836
SERVICE PLAN โค้งวันเพ็ญ ธัญญลักษ์
Service Plan โค้งวันเพ็ญ.xlsx
2015-11-03 14:02:58
ดาวน์โหลดเอกสารService Plan โค้งวันเพ็ญ.xlsx
835
service plan wuttiphan
Mon21820.xlsx
2015-11-02 14:48:39
ดาวน์โหลดเอกสารMon21820.xlsx
834
service plan ขาคันธมาทน์ นงลักษณ์ นาแถมพลอญ
สำเนาของ การอบรมพยาบาลเขาคันธมาทน์.xlsx
2015-11-02 14:38:23
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ การอบรมพยาบาลเขาคันธมาทน์.xlsx
833
service plan payu
แบบสำรวจหน..xlsx
2015-11-02 14:18:20
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจหน..xlsx
832
ผลการซื้อครุภัณฑ์58 เสาวนีย์ โกมลวานิช
รายงานผลการซื้อครุภัณฑ์58.xls
2015-10-20 11:02:39
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการซื้อครุภัณฑ์58.xls
831
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2558 รพ.สต.แสมสาร นภัทชา
รายงานครุภัณฑ์แสมสาร.xlsx
2015-10-20 09:42:03
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานครุภัณฑ์แสมสาร.xlsx
830
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 58 รพ.สต.นาจอมเทียน พรพิศ นาคกล่อม
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานปี58.xls
2015-10-20 08:55:09
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานปี58.xls
829
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 58 รพ.สต.บางเสร่ payu
รายงานผลการซื้อครุภัณฑ์ปี 58.xlsx
2015-10-19 16:20:37
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการซื้อครุภัณฑ์ปี 58.xlsx
828
ส่งรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯปี๕๘ นงลักษณ์ นาแถมพลอย
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี๕๘.xlsx
2015-10-19 10:44:49
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี๕๘.xlsx
827
สรุปคืนเงินอสม.ปี2558 ส่งภายใน19ตค58 ดลนภา
แบบสรุปค่าป่วยการ อสม.xlsx
2015-10-12 13:09:00
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสรุปค่าป่วยการ อสม.xlsx
826
ส่งแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ปี58 นงลักษณ์ นาแถมพลอย
แผนซื้อวัสดุการแพทย์ของเขาคันธมาทน์.xlsx
2015-10-06 16:55:56
ดาวน์โหลดเอกสารแผนซื้อวัสดุการแพทย์ของเขาคันธมาทน์.xlsx
825
สรุปแผนครุภัณฑ์ปี59 ดลนภา
แผนครุภัณฑ์ปี59.xlsx
2015-10-06 11:39:41
ดาวน์โหลดเอกสารแผนครุภัณฑ์ปี59.xlsx
824
ครุภัณฑ์ปี2559(ใหม่ล่าสุุด) จันทิรา
ครุภัณฑ์ปี2559(ใหม่).xlsx
2015-10-02 15:50:01
ดาวน์โหลดเอกสารครุภัณฑ์ปี2559(ใหม่).xlsx
823
สรุปรายจ่ายประจำปี (Fix cost) จันทิรา
Fixcost(ใหม่ล่าสุด).xlsx
2015-10-02 15:12:36
ดาวน์โหลดเอกสารFixcost(ใหม่ล่าสุด).xlsx
822
ภาพฝ้าเพดาน รพ.สต.บ้านเตาถ่าน สุรัตนา ฉัตรทอง
ภาพฝ้าเพดาน รพ.สต.บ้านเตาถ่าน.docx
2015-10-01 13:59:01
ดาวน์โหลดเอกสารภาพฝ้าเพดาน รพ.สต.บ้านเตาถ่าน.docx
821
Fix Cost บางเสร่ แก้ไขล่าสุด payu
Fix Cost ๕๘.xls
2015-10-01 10:38:03
ดาวน์โหลดเอกสารFix Cost ๕๘.xls
820
แผนครุภัณฑ์การแพทย์ ๕๙ บางเสร่ payu
พิจารณาจัดซื้อปี ๕๙.xlsx
2015-10-01 10:19:43
ดาวน์โหลดเอกสารพิจารณาจัดซื้อปี ๕๙.xlsx
819
Fix Cost บางเสร่ payu
Fix Cost ๕๘.xls
2015-10-01 10:19:02
ดาวน์โหลดเอกสารFix Cost ๕๘.xls
818
แผนครุภัณฑ์การแพทย์(ล่าสุด)เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
แผน(ล่าสุด)ครุภัณฑ์59เตาถ่าน.xls
2015-09-29 09:26:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผน(ล่าสุด)ครุภัณฑ์59เตาถ่าน.xls
817
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพิจารณาซื้อปี59แก้ไขล่าสุด พรพิศ นาคกล่อม
ครุภัณฑ์แพทย์เพื่อพิจารณาซื้อ.doc
2015-09-29 08:24:40
ดาวน์โหลดเอกสารครุภัณฑ์แพทย์เพื่อพิจารณาซื้อ.doc
816
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพิจารณาซื้อปี59 พรพิศ นาคกล่อม
ครุภัณฑ์แพทย์เพื่อพิจารณาซื้อ.doc
2015-09-28 16:44:53
ดาวน์โหลดเอกสารครุภัณฑ์แพทย์เพื่อพิจารณาซื้อ.doc
815
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพิจารณาซื้อปี59 พรพิศ นาคกล่อม
ครุภัณฑ์แพทย์เพื่อพิจารณาซื้อ.doc
2015-09-28 14:53:57
ดาวน์โหลดเอกสารครุภัณฑ์แพทย์เพื่อพิจารณาซื้อ.doc
814
แผนครุภัณฑ์เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
แผนครุภัณฑ์59เตาถ่าน.xls
2015-09-28 14:43:55
ดาวน์โหลดเอกสารแผนครุภัณฑ์59เตาถ่าน.xls
813
Fixcostเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
Fixcostปี58เตาถ่าน.xls
2015-09-28 14:42:30
ดาวน์โหลดเอกสารFixcostปี58เตาถ่าน.xls
812
fixcost 58/59(ใหม่) จันทิรา
สรุปรายจ่ายประจำปี (Fix cost).xlsx
2015-09-28 13:12:09
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายจ่ายประจำปี (Fix cost).xlsx
811
Fix cost 58/59 พรพิศ นาคกล่อม
Fix cost5859.doc
2015-09-28 13:07:34
ดาวน์โหลดเอกสารFix cost5859.doc
810
fixcost 58/59 จันทิรา
สรุปรายจ่ายประจำปี (Fix cost).xlsx
2015-09-28 11:56:11
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายจ่ายประจำปี (Fix cost).xlsx
809
ครุภัณฑ์ ปี 2559 จันทิรา
ครุภัณฑ์ปี59.xlsx
2015-09-28 11:54:43
ดาวน์โหลดเอกสารครุภัณฑ์ปี59.xlsx
808
แผนครุภัณฑ์ปี59 นงลักษณ์ นาแถมพลอย
แผนครุภัณฑปี59.xlsx
2015-09-28 10:44:45
ดาวน์โหลดเอกสารแผนครุภัณฑปี59.xlsx
807
Fixcost 58/59 นงลักษณ์ นาแถมพลอย
fixcost58.xls
2015-09-28 10:43:33
ดาวน์โหลดเอกสารfixcost58.xls
806
แผนครุภัณฑ์ปี 59 มะลิวัลย์
พิจารณาซื้อครุภัณฑ์๕๙.xlsx
2015-09-28 09:19:09
ดาวน์โหลดเอกสารพิจารณาซื้อครุภัณฑ์๕๙.xlsx
805
แผนครุภัณฑ์ปี 59 มะลิวัลย์
พิจารณาซื้อครุภัณฑ์๕๙.xlsx
2015-09-28 09:19:08
ดาวน์โหลดเอกสารพิจารณาซื้อครุภัณฑ์๕๙.xlsx
804
fix cost ช่องแสมสมร มะลิวัลย์
สรุปFix cost ปี๒๕๕๘.xlsx
2015-09-28 09:16:56
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปFix cost ปี๒๕๕๘.xlsx
803
แผนครุภัณฑ์ ปี2559 ดลนภา
แผนครุภัณฑ์59.xls
2015-09-26 08:08:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนครุภัณฑ์59.xls
802
แผนครุภัณฑ์ปี2559 ดลนภา
แผนครุภัณฑ์59.xlsx
2015-09-26 08:07:28
ดาวน์โหลดเอกสารแผนครุภัณฑ์59.xlsx
801
สรุป Fix cost ปี 2558 ดลนภา
รายจ่ายFix cost.xls
2015-09-26 08:06:46
ดาวน์โหลดเอกสารรายจ่ายFix cost.xls
800
สรุป Fix cost ปี 2558 ส่งวันจันทร์ที่28กย.58 ดลนภา
รายจ่ายFix cost.xlsx
2015-09-26 08:05:16
ดาวน์โหลดเอกสารรายจ่ายFix cost.xlsx
799
รายงานผลการดำเนินโครงการอสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน รพสต.เตาถ่าน คุณเสาวนีย์ โกมลวานิช
รายงานการดำเนินโครงการ(เบาหวาน)งานพี่ตุ๊ก.docx
2015-08-26 14:11:43
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการดำเนินโครงการ(เบาหวาน)งานพี่ตุ๊ก.docx
798
ตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากร ดลนภา
สรุปตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากรปี58.xls
2015-08-01 13:14:41
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากรปี58.xls
797
ตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากร ดลนภา
แผนพัฒนาบุคลากรสสอ.สัตหีบ.xls
2015-08-01 13:13:38
ดาวน์โหลดเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรสสอ.สัตหีบ.xls
796
ประกาศฯเรื่องการแต่งกายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดลนภา
10.ประกาศฯ เรื่อง เครื่องแต่งกาย.pdf
2015-07-25 07:26:23
ดาวน์โหลดเอกสาร10.ประกาศฯ เรื่อง เครื่องแต่งกาย.pdf
795
ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ดลนภา
ระเบียบพนักงานกระทรวง ฉบับใหม่.pdf
2015-07-25 07:24:30
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบพนักงานกระทรวง ฉบับใหม่.pdf
794
คู่มือวินัย พกส. ดลนภา
PDF คูมือวินัย พกส 2557 อ เสมอ.pdf
2015-07-25 07:22:11
ดาวน์โหลดเอกสารPDF คูมือวินัย พกส 2557 อ เสมอ.pdf
793
flow ควบคุมภายใน ดลนภา
24กระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 196-200.docx
2015-07-02 10:44:44
ดาวน์โหลดเอกสาร24กระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 196-200.docx
792
Flow chart รถยนต์ราชการ ดลนภา
บำรุงรักษารกยนต์ราชการ.xlsx
2015-07-01 10:38:08
ดาวน์โหลดเอกสารบำรุงรักษารกยนต์ราชการ.xlsx
791
ส่งภาพพัสดุแทนจำหน่าย รพ.สต.โค้ง ธัญญลักษ์
พัสดุที่แทนจำหน่าย รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ.pptx
2015-06-30 10:24:59
ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุที่แทนจำหน่าย รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ.pptx
790
ตัวอย่าง งบพิสูจน์ยอด ดลนภา
ตัวอย่างงบพิสูน์ยอด.xls
2015-06-29 11:37:27
ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างงบพิสูน์ยอด.xls
789
ส่งรายงานพยาบาลค่ะ ธันยาสินี พลคง
สำเนาของ สมรรถนะพยาบาลNP.xls
2015-06-20 13:46:18
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ สมรรถนะพยาบาลNP.xls
788
สำรวจสมรรถนะ RN รพ.สต.แสมสาร ขนิษฐา สุขพิทักษ์
สำรวจสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.แสมสาร.xls
2015-06-20 11:07:33
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.แสมสาร.xls
787
สำรวจพยาบาล มลิวัลย์ เขื่อนเก้า
สำรวจพยาบาลเวช.xls
2015-06-19 15:25:29
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจพยาบาลเวช.xls
786
แบบสำรวจจำนวนและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ นาจอมเทียน
Fri113719.xls
2015-06-19 12:54:41
ดาวน์โหลดเอกสารFri113719.xls
785
ข้อมูล พยาบาลเวช เขาคันธมทาน์ แรมจันทร์
ข้อมูลพยาบาลเฉพาะทางรพ.สต.เขา.xls
2015-06-19 12:21:06
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพยาบาลเฉพาะทางรพ.สต.เขา.xls
784
สำรวจสมรรถนะพยาบาลรพ.สต.ส่งวันที่19มิย.58 ดลนภา
สำรวจจำนวนและสมรรถนะของพยาบาล.xls
2015-06-19 11:37:19
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจจำนวนและสมรรถนะของพยาบาล.xls
783
สรุปผลตรวจสอบภายใน(รพ.สต.)ครั้งที่1ปี58 ดลนภา
รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่1รพ.สต..xls
2015-06-18 10:42:29
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่1รพ.สต..xls
782
ค่าตอบแทนเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
ค่าตอบแทน 1800 ส่ง สสอ.xls
2015-06-17 08:46:03
ดาวน์โหลดเอกสารค่าตอบแทน 1800 ส่ง สสอ.xls
781
สรุปค่าตอบแทน(แสมสาร) สุนิดา ยังศิริ
สรุปค่าตอบแทนแสมสาร.xlsx
2015-06-16 21:50:26
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปค่าตอบแทนแสมสาร.xlsx
780
ค่าตอบแทน นาจอมเทียน
ใหม่1.xls
2015-06-16 16:34:04
ดาวน์โหลดเอกสารใหม่1.xls
779
ข้อมูล 1800/900 จันทิรา ประมวลทรัพย์
ข้อมูลเงิน 1800.xlsx
2015-06-16 16:03:46
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเงิน 1800.xlsx
778
สภากาาติไทย นงลักษณ์ เขาคันธมาทน์
สภากาชาติไทย.xls
2015-06-16 15:54:35
ดาวน์โหลดเอกสารสภากาชาติไทย.xls
777
ส่งข้อมูล1800ของรพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์ นงลักษณ์ นาแถมพลอย
ค่าตอบแทน1800 รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์.xlsx
2015-06-16 15:43:55
ดาวน์โหลดเอกสารค่าตอบแทน1800 รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์.xlsx
776
ขอข้อมูลเบิกค่าตอบแทน(ฉบับ8)ส่งวันที่18มิย.58ก่อน12.00น. ดลนภา
เงินค่าตอบแทนฉ.8ปี2558.xls
2015-06-16 14:59:04
ดาวน์โหลดเอกสารเงินค่าตอบแทนฉ.8ปี2558.xls
775
ขอข้อมูลเบิกค่าตอบแทน(ฉบับ8)ส่งวันที่18มิย.58ก่อน12.00น. ดลนภา
เงินค่าตอบแทนฉ.8ปี2558.xlsx
2015-06-16 14:57:51
ดาวน์โหลดเอกสารเงินค่าตอบแทนฉ.8ปี2558.xlsx
774
สัญญาจ้างแผนไทย บางเสร่ payu
สัญญาจ้างนวดแผนไทย.doc
2015-06-15 12:50:52
ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาจ้างนวดแผนไทย.doc
773
ใบสมัครอาสาสมัครสภากาชาดไทย ดลนภา
ข้อมูลใบสมัคร อาสาสมัครสภากาชาดไทย.xls
2015-06-15 12:14:10
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลใบสมัคร อาสาสมัครสภากาชาดไทย.xls
772
งานพัสดุversion2003 ดลนภา
แผนจัดซื้อวัสดุ.xls
2015-06-10 10:34:53
ดาวน์โหลดเอกสารแผนจัดซื้อวัสดุ.xls
771
งานพัสดุ version 2003 ดลนภา
ขั้นตอนการจัดหาวิธีตกลงและสอบราคา.doc
2015-06-10 10:34:17
ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการจัดหาวิธีตกลงและสอบราคา.doc
770
จ้างลูกจ้าง ดลนภา
บัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว บางเสร่.docx
2015-06-09 13:45:14
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว บางเสร่.docx
769
จ้างลูกจ้าง ดลนภา
บัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว นาจอมเทียน.docx
2015-06-09 13:44:50
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว นาจอมเทียน.docx
768
จ้างลูกจ้าง ดลนภา
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง บางเสร่.docx
2015-06-09 13:44:23
ดาวน์โหลดเอกสารการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง บางเสร่.docx
767
จ้างลูกจ้าง ดลนภา
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง นาจอมเทียน.docx
2015-06-09 13:43:49
ดาวน์โหลดเอกสารการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง นาจอมเทียน.docx
766
จ้างลูกจ้าง ดลนภา
บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ.xlsx
2015-06-09 13:43:23
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ.xlsx
765
งานพัสดุ ดลนภา
แผนจัดซื้อวัสดุ.xlsx
2015-06-09 13:41:53
ดาวน์โหลดเอกสารแผนจัดซื้อวัสดุ.xlsx
764
งานพัสดุ ดลนภา
ขั้นตอนการจัดหาวิธีตกลงและสอบราคา.docx
2015-06-09 13:41:22
ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการจัดหาวิธีตกลงและสอบราคา.docx
763
ตรวจสอบพัสดุ นาจอมเทียน
รายงาน3.xlsx
2015-04-17 11:16:28
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน3.xlsx
762
แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายหรือทรัพย์สินของรพสต.เขาคันธมาทน์ นลักษณ์ นาแถมพลอย
แบบแสดงทรัพย์สินเขาคันธมาทน์.xlsx
2015-03-13 08:58:28
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแสดงทรัพย์สินเขาคันธมาทน์.xlsx
761
ส่งรายละเอียดการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ ฝน รพ.สต.บางเสร่
แบบแสดงรายละเอียดการรับจ่ายเงิน.xlsx
2015-03-11 15:11:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแสดงรายละเอียดการรับจ่ายเงิน.xlsx
760
ตรวจสอบเวรอุบัติเหตุ version 2003 ดลนภา
เวรอุบัติเตุปีใหม่30ธค57 5มค.58.xls
2015-01-14 03:45:22
ดาวน์โหลดเอกสารเวรอุบัติเตุปีใหม่30ธค57 5มค.58.xls
759
สรุปเวรอุบัติเหตุแยกรายพ.สต.เพื่อเบิกจ่าย ดลนภา
เวรอุบัติเตุปีใหม่30ธค57 5มค.58.xlsx
2015-01-11 21:11:20
ดาวน์โหลดเอกสารเวรอุบัติเตุปีใหม่30ธค57 5มค.58.xlsx
758
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ SA-300VF Payu
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำ อัตโนมัติSA-300VF,50L..doc
2014-12-01 13:17:36
ดาวน์โหลดเอกสารเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำ อัตโนมัติSA-300VF,50L..doc
757
ใบเสนอราคาเครื่องนึ่ง บางเสร่ Payu
55-signed (1).pdf
2014-12-01 13:16:43
ดาวน์โหลดเอกสาร55-signed (1).pdf
756
ส่งรูปเครื่องชั่ง น.น. เขาคันฯ นงลักษณ์ เขาคันธมาทน์
DSCN9734.JPG
2014-11-04 14:17:13
ดาวน์โหลดเอกสารDSCN9734.JPG
755
ส่งรายงานแนไทย ต.ค.57(ใหม่-อันเก่าส่งผิดไฟล์) pcu สัตหีบ กม.1
รายงานสมุนไพรทุกเดือนปี58.xls
2014-10-28 09:10:24
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือนปี58.xls
754
รายงานแผนไทย ต.ค.57 pcuสัตหีบ กม.1
รายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
2014-10-28 09:06:48
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
753
รายชื่อ อสม.ใหม่เข้าอบรม บางเสร่ พายุ
รายชื่อ อสม.ใหม่เข้ารับการอบรมแล้ว.xlsx
2014-10-28 09:02:50
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสม.ใหม่เข้ารับการอบรมแล้ว.xlsx
752
งานแผนไทย เดือนก.ย.ค่ะ อรัชญา
Thu112601.xlsx
2014-10-05 12:21:15
ดาวน์โหลดเอกสารThu112601.xlsx
751
รายงานแผนไทย ก.ย.57 pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
2014-09-19 10:32:30
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
750
งานแพทย์แผนไทยเดืนสิงหาคม อรัชญา คำดีบุญ
งานแผนไทยสิงหาคม.xlsx
2014-09-04 11:26:01
ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนไทยสิงหาคม.xlsx
749
งานแพทย์แผนไทยเดืนสิงหาคม อรัชญา คำดีบุญ
งานแผนไทยสิงหาคม.xlsx
2014-09-04 11:26:01
ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนไทยสิงหาคม.xlsx
748
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ปี2559-2560 ฑิฆัมพร ใจอารี
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์.xlsx
2014-08-29 14:46:28
ดาวน์โหลดเอกสารแผนจัดซื้อครุภัณฑ์.xlsx
747
รายงานแผนไทย ส.ค.57 pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
2014-08-22 11:05:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
746
รายการครุภัณฑ์ รพสต.นาจอมเทียน
แผนซื้อครุภัณฑ์.xlsx
2014-08-21 12:54:06
ดาวน์โหลดเอกสารแผนซื้อครุภัณฑ์.xlsx
745
ส่งรายการครุภัณฑ์การแพทย์ ฑิฆัมพร ใจอารี
รายการครุภัณฑ์.xlsx
2014-08-20 10:13:13
ดาวน์โหลดเอกสารรายการครุภัณฑ์.xlsx
744
ครุภัณฑ์การแพทย์ 58 นงลักษณ์ เขาคันธมาทน์
ครุภัณฑ์การแพทย์ 58.xlsx
2014-08-18 15:27:27
ดาวน์โหลดเอกสารครุภัณฑ์การแพทย์ 58.xlsx
743
รง.คุรุภัณฑ์การแพทย์เพื่อจัดซื้อ ธัญญลักษ์
สำรวจคุรุภัณฑ์จัดซื้อ ปี 58.xls
2014-08-17 16:03:01
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจคุรุภัณฑ์จัดซื้อ ปี 58.xls
742
รายงานครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพิจารณาจัดซื้อ PAYU
ครุภัณฑ์.xlsx
2014-08-15 11:34:27
ดาวน์โหลดเอกสารครุภัณฑ์.xlsx
741
งานแผนไทยกรกฏคม อรัชญา
งานแพทแผนไทย.xlsx
2014-08-05 21:01:09
ดาวน์โหลดเอกสารงานแพทแผนไทย.xlsx
740
แผนไทยเดือน ก.ค. ธัญรดี ปราศจาก
แผนไทย กค.xls
2014-08-05 15:04:30
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย กค.xls
739
รง.เวชภัณฑ์ยา มิใช่ยา ธัญญลักษ์
รง.ยา มิใช่ยา.xls
2014-08-01 10:35:35
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ยา มิใช่ยา.xls
738
ส่งรง.ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
ตัวชี้วัดแพทย์ไทย เดือน กค..xls
2014-08-01 10:34:46
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดแพทย์ไทย เดือน กค..xls
737
ส่งรงแพทยืแผนไทย ธัญญลักษ์
รง.แพทย์แผนไทย.xls
2014-08-01 10:34:04
ดาวน์โหลดเอกสารรง.แพทย์แผนไทย.xls
736
แผนไทย 2 แรมจันทร์ เขาคันธมาทน์
Thu32144.xlsx
2014-08-01 07:52:18
ดาวน์โหลดเอกสารThu32144.xlsx
735
ส่งรายงานแผนไทย ตามตัวชี้วัด แรมจันทรื เจียมไพเราะ
Copy of Sun102825.xls
2014-08-01 07:51:52
ดาวน์โหลดเอกสารCopy of Sun102825.xls
734
แผนไทย แรมจันทร์ เขาคันธมาทน์
แผนไทย .xls
2014-07-31 14:39:04
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย .xls
733
รายงานตัวชี้วัดแผนไทยก.ค.๕๗ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
2014-07-28 23:15:09
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
732
รายงานแผนไทยก.ค.๕๗ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2014-07-28 23:13:59
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
731
สมุนไพร ก.ค.57 pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
2014-07-25 11:17:38
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
730
สมุนไพร ก.ค.57 pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน1.xls
2014-07-25 11:17:06
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน1.xls
729
แพทย์แผนไทยกค57 เสาวนีย์ โกมลวานิช
แผนไทยเตาถ่าน57.xls
2014-07-24 14:51:54
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยเตาถ่าน57.xls
728
แผนไทยตัวชี้วัด กค57 นภัทชา
แผนไทยตัวชี้วัดกค .57.xls
2014-07-23 16:16:59
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยตัวชี้วัดกค .57.xls
727
รง.แผนไทยกค57 นภัทชา
แผนไทยกค.57.xls
2014-07-23 16:16:16
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยกค.57.xls
726
ส่งข้อมูลรายงวด ต.ค 56- มิ.ย. 57 สุรี ยวงลำใย
คุ้มครองกม.1.rar
2014-07-18 10:22:49
ดาวน์โหลดเอกสารคุ้มครองกม.1.rar
725
สถานประกอบการ ธัญรดี ปราศจาก
สถานประกอบการ.doc
2014-07-09 15:53:57
ดาวน์โหลดเอกสารสถานประกอบการ.doc
724
f01-05 เสาวนีย์ โกมลวานิช
f01-05ตค56-มิย57(เตาถ่าน).doc
2014-07-07 18:15:50
ดาวน์โหลดเอกสารf01-05ตค56-มิย57(เตาถ่าน).doc
723
งวด มิย. ธัญรดี ปราศจาก
kpiมิย..xls
2014-07-07 16:06:26
ดาวน์โหลดเอกสารkpiมิย..xls
722
แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย สุภจิรา สินธุ
แบบประเมินร.ร. อย.น้อย ส่ง รพ.สต.doc
2014-07-07 09:57:41
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินร.ร. อย.น้อย ส่ง รพ.สต.doc
721
รง.งวดตลาดนัด 3 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แบบประเมินตลาดนัด.doc
2014-07-07 08:58:53
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตลาดนัด.doc
720
รง.งวดตลาดนัด 2 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ทะเบียนตลาดนัด 2.doc
2014-07-07 08:58:29
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตลาดนัด 2.doc
719
รง.งวดตลาดนัด 1 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ตัวชีวัดตลาดนัด.doc
2014-07-07 08:57:55
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชีวัดตลาดนัด.doc
718
KPI คุ้มครอง ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
รง.คุ้มครอง_KPI_1-6.xls
2014-07-07 08:56:24
ดาวน์โหลดเอกสารรง.คุ้มครอง_KPI_1-6.xls
717
ส่งรายงาน F01-05 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
FS 01-05.doc
2014-07-07 08:55:36
ดาวน์โหลดเอกสารFS 01-05.doc
716
ส่งรายงาน คุ้มครอง ตัวชี้วัด ใหม่ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
สำเนาของ Tue62605.xls
2014-07-04 16:05:07
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ Tue62605.xls
715
งานแพทย์แผนไทย อรัชญา คำดีบุญ
งานแพทย์แผนไทยส่งสสอ.xlsx
2014-07-04 15:53:25
ดาวน์โหลดเอกสารงานแพทย์แผนไทยส่งสสอ.xlsx
714
ส่งรายงาน F 01-05 ไหม่ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
Tue65623.doc
2014-07-04 15:02:27
ดาวน์โหลดเอกสารTue65623.doc
713
ส่งแผนไทยเพิ่มเติม แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานสมุนไพร.xls
2014-07-04 14:12:53
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพร.xls
712
แผนไทย ธัญรดี ปราศจาก
ส่งแผนไทยมิย.xls
2014-07-04 13:46:11
ดาวน์โหลดเอกสารส่งแผนไทยมิย.xls
711
แผนไทย ธัญรดี ปราศจาก
ส่งแผนไทยมิย.xls
2014-07-04 13:46:10
ดาวน์โหลดเอกสารส่งแผนไทยมิย.xls
710
งวด ธัญรดี ปราศจาก
ส่งแผนไทยมิย.xls
2014-07-04 13:45:17
ดาวน์โหลดเอกสารส่งแผนไทยมิย.xls
709
ส่งรง.แก้ไข นภัทชา
แบบบันทึกและรายงาน FS01-05 ปี_57.doc
2014-07-02 16:38:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบบันทึกและรายงาน FS01-05 ปี_57.doc
708
รายงานคุ้มครอง(แสมสาร) นภัทชา
FS6(อาหารปลอดภัย).xls
2014-07-02 16:35:42
ดาวน์โหลดเอกสารFS6(อาหารปลอดภัย).xls
707
ส่งรายงาน F 01 - 05 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
Mon105742 (1).doc
2014-07-01 18:56:23
ดาวน์โหลดเอกสารMon105742 (1).doc
706
ส่งรายงานคุ้มครอง แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
คุ้มครองนก.xls
2014-07-01 18:26:05
ดาวน์โหลดเอกสารคุ้มครองนก.xls
705
รูปห้องแผนไทย ธัญญลักษ์
ภาพห้องแผนไทย.ppt
2014-07-01 16:39:16
ดาวน์โหลดเอกสารภาพห้องแผนไทย.ppt
704
งานคุ้มครอง 57 เสาวนีย์ โกมลวานิช
อาหารปลอดภัยตค-มิย57.xls
2014-07-01 12:49:23
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารปลอดภัยตค-มิย57.xls
703
ส่งรายงานแผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
Copy of Sun102825.xls
2014-07-01 08:29:57
ดาวน์โหลดเอกสารCopy of Sun102825.xls
702
ส่งรายงานแผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
Copy of Sun102825.xls
2014-07-01 08:08:23
ดาวน์โหลดเอกสารCopy of Sun102825.xls
701
ส่งรง.FS01-05 ค่ะ นภัทชา
แบบบันทึกและรายงาน FS01-05 ปี_57.doc
2014-06-30 10:57:42
ดาวน์โหลดเอกสารแบบบันทึกและรายงาน FS01-05 ปี_57.doc
700
รายงานตามตัวชี้วัดแผนไทยมิ.ย.๕๗ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
2014-06-29 20:10:11
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
699
รายงานแผนไทยมิ.ย.๕๗ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2014-06-29 20:08:58
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
698
แพทย์แผนไทยมิยเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
แผนไทยเตาถ่าน57.xls
2014-06-29 14:40:37
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยเตาถ่าน57.xls
697
แผนไทยตัวชี้วัดมิย57(แสมสาร) นภัทชา
แผนไทยตัวชี้วัด มิย57.xls
2014-06-26 12:01:05
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยตัวชี้วัด มิย57.xls
696
รง.แผนไทยมิย57 ใหม่(แสมสาร) นภัทชา
แผนไทยมิย.57.xls
2014-06-26 12:00:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยมิย.57.xls
695
สรุปเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
2014-06-24 16:43:48
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
694
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แพทย์แผนไทย.xls
2014-06-24 16:43:18
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
693
ตัวชีวัดแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
2014-06-24 16:42:52
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
692
ส่งรายงานแผนไทย(ตัวชี้วัด)มิย57 แสมสาร นภัทชา
แผนไทยตัวชี้วัด มิย57.xls
2014-06-23 10:43:27
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยตัวชี้วัด มิย57.xls
691
ส่งรายงานแผนไทยมิย57(แสมสาร) นภัทชา
แผนไทยมิย.57.xls
2014-06-23 10:42:35
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยมิย.57.xls
690
รายงานแผนไทย มิ.ย.57 pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
2014-06-20 13:25:04
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
689
รายงานแผนไทยมิ.ย.57 pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน1.xls
2014-06-20 13:24:24
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน1.xls
688
แผนไทยใหม่2 ธัญรดี ปราศจาก
แผนไทย572.xls
2014-06-08 22:49:14
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย572.xls
687
แผนไทยใหม่ ธัญรดี ปราศจาก
แผนไทย57.xls
2014-06-08 22:33:42
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย57.xls
686
แผนไทย ธัญรดี ปราศจาก
แผนไทย57.xls
2014-06-06 18:08:12
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย57.xls
685
แผนไทย ธัญรดี ปราศจาก
แผนไทย572.xls
2014-06-06 18:07:37
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย572.xls
684
ส่งแผนไทย ธัญรดี ปราศจาก
แผนไทย5721.xls
2014-06-06 18:07:00
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย5721.xls
683
รง.แพทย์แผนไทย 2 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
2014-06-06 11:16:51
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
682
รง.แพทย์แผนไทย 1 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แพทย์แผนไทย.xls
2014-06-06 11:15:02
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
681
รายชื่อ ครูอย.น้อย 2 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
รายชื่อครู อย. 2.xls
2014-06-04 15:57:43
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อครู อย. 2.xls
680
แบบฟอร์มตัวชี้วัดการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก(ส่งให้พี่นกเขาคันธมาทน์) สุภจิรา
แบบฟอร์มแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก.xls
2014-06-04 15:50:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก.xls
679
แก้ไขรายงานแพทย์แผนไทยใหม่ ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
รายงานตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยส่งใหม่.xls
2014-06-04 14:37:13
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยส่งใหม่.xls
678
รายชื่อครูอย.น้อย ธัญญลักษ์
รายชื่อครู อย.น้อย.doc
2014-06-04 14:15:52
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อครู อย.น้อย.doc
677
อสม.จัดการสุขภาพ 2 ธัญญลักษ์
รายชื่อ อสม.โค้ววันเพ็ญ (ส่งมาใหม่).xls
2014-06-04 13:54:09
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสม.โค้ววันเพ็ญ (ส่งมาใหม่).xls
676
รายชื่อ อสม.จัดการสุขภาพ ธัญญลักษ์
รายชื่อ อสม.โค้ววันเพ็ญ.xls
2014-06-04 13:20:25
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสม.โค้ววันเพ็ญ.xls
675
รายชื่อครูอย.น้อย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
อย.น้อย.xls
2014-05-30 14:00:32
ดาวน์โหลดเอกสารอย.น้อย.xls
674
ส่งรายชื่อ ครู แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
ทะเบียนครูโรงเรียน อย .น้อย.xlsx
2014-05-29 11:48:21
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนครูโรงเรียน อย .น้อย.xlsx
673
ส่งรายงานแผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานสมุนไพร.xls
2014-05-28 15:10:21
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพร.xls
672
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
Copy of Sun102825.xls
2014-05-28 14:57:52
ดาวน์โหลดเอกสารCopy of Sun102825.xls
671
งานแผนไทย รพสต บางเส่ร อรัชญา คำดีบุญ
งานแพทย์แผนไทยส่งสสอ.xlsx
2014-05-28 13:15:32
ดาวน์โหลดเอกสารงานแพทย์แผนไทยส่งสสอ.xlsx
670
รางานสมุนไพร pcu กม.1
รายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
2014-05-28 12:14:08
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
669
รายงานสมุนไพร พ.ค.57 pcu กม.1
รายงานสมุนไพรทุกเดือน1.xls
2014-05-28 12:13:16
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน1.xls
668
ส่งรายชื่อครู รร.อยน้อย แสมสาร
ทะเบียนครูอย.น้อย.xlsx
2014-05-28 11:28:44
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนครูอย.น้อย.xlsx
667
รง.เวชภัณฑ์ยา ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
2014-05-27 12:33:17
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
666
ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
2014-05-27 12:32:53
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
665
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แพทย์แผนไทย.xls
2014-05-27 12:32:28
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
664
รง.ตัวชี้วัดแผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
2014-05-25 22:36:44
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
663
รง.แผนไทยพ.ค.๕๗ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2014-05-25 22:35:46
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
662
แผนไทย(ตัวชี้วัด)แสมสาร นภัทชา
แผนไทยตัวชี้วัดพค57.xls
2014-05-24 16:06:13
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยตัวชี้วัดพค57.xls
661
รง.แผนไทย พค.57แสมสาร นภัทขา
แผนไทย1.xls
2014-05-24 16:05:12
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย1.xls
660
แผนไทยพค57เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
แผนไทยเตาถ่าน57.xls
2014-05-22 15:53:52
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยเตาถ่าน57.xls
659
ส่งงานแพทย์แผนไทย อรัชญา คำดีบุญ
งานแพทย์แผนไทยส่งสสอ.xlsx
2014-05-01 14:19:24
ดาวน์โหลดเอกสารงานแพทย์แผนไทยส่งสสอ.xlsx
658
ส่งงานรพสต บางเสร่ อรัชญา คำดีบุญ
ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยบางเสร่.xls
2014-04-30 10:17:51
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยบางเสร่.xls
657
ส่วรายงานแผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานสมุนไพร.xls
2014-04-29 08:37:52
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพร.xls
656
ส่งรายงานแผนไทยแก้ไข แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
Copy of Sun102825.xls
2014-04-29 08:26:47
ดาวน์โหลดเอกสารCopy of Sun102825.xls
655
รง.แพทย์แผนไทย แก้ไข ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แพทย์แผนไทย.xls
2014-04-27 14:54:15
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
654
รง.แพทย์แผนไทย แก้ไข ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แพทย์แผนไทย.xls
2014-04-27 14:54:01
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
653
ส่งรายงานแผนไทย เมษายน57 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
Copy of Sun102825.xls
2014-04-27 11:57:37
ดาวน์โหลดเอกสารCopy of Sun102825.xls
652
แผนไทย(ล่าสุด) เสาวนีย์ โกมลวานิช
แผนไทยเมย.57เตาถ่าน.xls
2014-04-24 14:06:18
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยเมย.57เตาถ่าน.xls
651
มูลค่าแพทย์แผนไทยเมย57 เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าแผนไทยเมย.xls
2014-04-24 11:41:54
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าแผนไทยเมย.xls
650
แผนไทยเมย.เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
แผนไทยเมย.57เตาถ่าน.xls
2014-04-24 11:13:48
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยเมย.57เตาถ่าน.xls
649
รายงานสมุนไพร pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
2014-04-23 15:14:54
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
648
รายงานสมุนไพร pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน1.xls
2014-04-23 15:13:37
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน1.xls
647
รายงานแผนไทยตัวชี้วัด นภัชชา
รายงานแผนไทย(ตัวชี้วัด)เมย.57.xls
2014-04-22 12:43:41
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย(ตัวชี้วัด)เมย.57.xls
646
รายงานแผนไทย(เมย.57) นภัทชา
แผนไทย.xls
2014-04-22 12:42:56
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
645
รายงานตัวชี้วัดแผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
2014-04-20 23:13:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
644
รายงานแผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2014-04-20 23:12:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
643
รง.บริหารเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
2014-04-19 14:57:52
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
642
รง.ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
2014-04-19 14:57:19
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
641
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2014-04-19 14:56:45
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
640
รายงานสมุนไพร pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
2014-04-11 09:09:25
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน2.xls
639
ส่งรายงาย kpi แรมจันทร์
Copy of อาหารปลอดภัย ไตรมาส 3.xlsx
2014-04-11 08:52:15
ดาวน์โหลดเอกสารCopy of อาหารปลอดภัย ไตรมาส 3.xlsx
638
ตรวจเครื่องสำอางค์ นภัทชา
ตรวจเครื่องสำอางค์.doc
2014-04-10 16:01:51
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจเครื่องสำอางค์.doc
637
ตลาดประเภทที่2(ตัวชี้วัด) นภัทชา
แบบรายงานตัวชี้วัด.doc
2014-04-10 13:12:13
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานตัวชี้วัด.doc
636
ตลาดประเภที่2(แบบประเมิน) นภัทชา
แบบประเมิน.doc
2014-04-10 13:11:32
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน.doc
635
ตลาดประเภทที่2 นภัทชา
ทะเบียนรายชื่อ.doc
2014-04-10 13:10:48
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนรายชื่อ.doc
634
ส่งพี่โอ๋ นภัทชา
อาหารเป็นพิษในรร..pdf
2014-04-10 12:53:11
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารเป็นพิษในรร..pdf
633
ส่งพี่โอ๋ นภัทชา
งบคุ้มครอง.pdf
2014-04-10 12:51:54
ดาวน์โหลดเอกสารงบคุ้มครอง.pdf
632
รายงานคุ้มครอง เนตรวิไล จินดาวัฒน์
แบบรายงานอาหารปลอดภัย ๕๗.xls
2014-04-09 16:24:07
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอาหารปลอดภัย ๕๗.xls
631
รายงานสมุนไพรทุกเดือน pcu สัตหีบ กม1.
รายงานสมุนไพรทุกเดือน.xls
2014-04-09 08:55:11
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรทุกเดือน.xls
630
ฟอร์ม KPI ส่งให้พี่รี สุภจิรา
ฟอร์ม KPI..ให้พี่รี กม.1.xls
2014-04-08 14:38:19
ดาวน์โหลดเอกสารฟอร์ม KPI..ให้พี่รี กม.1.xls
629
ส่งฟอร์มให้พี่รี กม.1 สุภจิรา
แบบฟอร์มเครื่องสำอางค์.doc
2014-04-08 14:34:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเครื่องสำอางค์.doc
628
รายงานส่งทุกเดือน 2 สุภจิรา
การแพทย์แผนไทยตามตัวชี้วัดส่งทุกเดือน(ส่งให้ กม.1).xls
2014-04-08 10:53:09
ดาวน์โหลดเอกสารการแพทย์แผนไทยตามตัวชี้วัดส่งทุกเดือน(ส่งให้ กม.1).xls
627
รายงานส่งทุกเดือน 1 สุภจิรา
ร้อยละผู้รับบริการแพทย์แผนไทยส่งให้ กม.1.xls
2014-04-08 10:39:59
ดาวน์โหลดเอกสารร้อยละผู้รับบริการแพทย์แผนไทยส่งให้ กม.1.xls
626
ส่งสรุป(ย่อให้คุณโอ๋) ธัญรดี ปราศจาก
สอบเฝ่าระวังสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง(ย่อ).doc
2014-04-04 20:15:44
ดาวน์โหลดเอกสารสอบเฝ่าระวังสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง(ย่อ).doc
625
ส่งงานงวด1 ธัญรดี ปราศจาก
งวด1บางเสร่.xls
2014-04-04 19:33:05
ดาวน์โหลดเอกสารงวด1บางเสร่.xls
624
ส่งงานงวด1 ธัญรดี ปราศจาก
งวด1บางเสร่.xls
2014-04-04 19:33:02
ดาวน์โหลดเอกสารงวด1บางเสร่.xls
623
งานชี้วัด อรัชญา คำดีบุญ
ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยบางเสร่.xls
2014-04-04 17:45:19
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยบางเสร่.xls
622
งานแพทย์แผนไทยบางเสร่ อรัชญา คำดีบุญ
งานแก้สสอ.xlsx
2014-04-04 10:03:25
ดาวน์โหลดเอกสารงานแก้สสอ.xlsx
621
ส่งรงตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยภาค ๒ ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
2014-04-03 10:55:47
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดแพทย์แผนไทยรายเดือน.xls
620
ส่งรายงานอาหารปลอดภัย นภัทชา
FS6(อาหารปลอดภัย).xls
2014-04-02 11:48:58
ดาวน์โหลดเอกสารFS6(อาหารปลอดภัย).xls
619
ส่งรายงานตรวจสอบเฝ้าระวังเครื่องสำอาง เขาคันธมาทน์ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง อำเภอ สัตหีบ.docx
2014-04-02 09:12:47
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง   อำเภอ สัตหีบ.docx
618
ส่งรายงานตามตัวชี้วัด ปี 2557 (สมุนไพร) เขาคันธมาทน์ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
Sun102825.xls
2014-04-01 15:25:33
ดาวน์โหลดเอกสารSun102825.xls
617
รง.งวดคุ้มครองส่งมาให้ใหม่ 1 ธัญญลักษ์
รง.คุ้มครอง_KPI_1-6.xls
2014-04-01 15:25:04
ดาวน์โหลดเอกสารรง.คุ้มครอง_KPI_1-6.xls
616
อาหารปลอดภัยในศพด/รร.เกล็ดแก้ว ธัญญลักษ์
ศพดและรรเกล็ดแก้ว1 อาหารปลอดภัย- Copy.doc
2014-04-01 14:23:09
ดาวน์โหลดเอกสารศพดและรรเกล็ดแก้ว1 อาหารปลอดภัย- Copy.doc
615
อาหารปลอดภัยในศพด/รร เขาชีจรรย์ ธัญญลักษ์
ศพดและรรเขาชีจรรย์ อาหารปลอดภัย - Copy.doc
2014-04-01 14:21:28
ดาวน์โหลดเอกสารศพดและรรเขาชีจรรย์ อาหารปลอดภัย - Copy.doc
614
รายงานตามตัวชี้วัด มี.ค.๕๗ นางเนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
2014-03-30 22:28:25
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
613
รายงานแผนไทย มี.ค.๕๗ นางเนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2014-03-30 22:27:26
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
612
ประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเลิศปัญญา/ศูนย์เด็กเล็ก เสาวนีย์ โกมลวานิช
เกณฑ์มาตราฐานตรวจร้านในรรเลิศปัญญาและศผด.doc
2014-03-28 15:40:33
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์มาตราฐานตรวจร้านในรรเลิศปัญญาและศผด.doc
611
ประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เสาวนีย์ โกมลวานิช
เกณฑ์มาตราฐานตรวจร้านในรรธัมมะ.doc
2014-03-28 15:38:35
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์มาตราฐานตรวจร้านในรรธัมมะ.doc
610
ส่งรายงานสุมนไพร เดือน มีนาคม 57 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานสมุนไพร.xls
2014-03-28 11:09:03
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพร.xls
609
รง.บริหารยา ขนิษฐา สุขพิทักษ์
สรุบงานบริหารยา57.xlsx
2014-03-25 16:38:44
ดาวน์โหลดเอกสารสรุบงานบริหารยา57.xlsx
608
รายงานแผนไทย(ตัวชี้วัด)มีค57 นภัทชา
รายงานแผนไทย(ตัวชี้วัด)มีค57.xls
2014-03-24 11:46:57
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย(ตัวชี้วัด)มีค57.xls
607
รายงานแผนไทยมีค57 นภัทชา
แผนไทย.xls
2014-03-24 11:46:11
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
606
แพทย์แผนไทย(เพิ่มเติม)มีค57 เสาวนีย์ โกมลวานิช
สรุปแพทย์แผนไทยมีค.(เพิ่มเติม).xls
2014-03-23 11:20:31
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปแพทย์แผนไทยมีค.(เพิ่มเติม).xls
605
รง.สรุปเวชภัณฑ์ยา ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
2014-03-21 17:28:53
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
604
รง.แพทย์แผนไทย(พิเศษ) ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทยพิเศษ.xls
2014-03-21 17:28:17
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทยพิเศษ.xls
603
แพทย์แผนไทยมีค.ล่าสุด เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทยมีค.ล่าสุด.xls
2014-03-21 15:30:46
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทยมีค.ล่าสุด.xls
602
แบบฟอร์มการใช้งบประมาณอาหารปลอดภัย สุภจิรา
แบบฟอร์มการใช้งบประมาณ (2).pdf
2014-03-21 11:52:12
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการใช้งบประมาณ (2).pdf
601
แบบฟอร์มบันทึกอาหารเป็นพิษ สุภจิรา
แบบฟอร์มบันทึกอาหารเป็นพิษ-อุจจาระร่วง (1).pdf
2014-03-21 11:49:13
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มบันทึกอาหารเป็นพิษ-อุจจาระร่วง (1).pdf
600
แบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร สุภจิรา
แบบรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร (1).pdf
2014-03-21 11:46:14
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร (1).pdf
599
แบบฟอร์มสำรวจโรงอาหาร สุภจิรา สินธุ
แบบสำรวจโรงอาหาร (1).pdf
2014-03-21 11:43:54
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจโรงอาหาร (1).pdf
598
รายละเอียดกิจกรรม อย.น้อย ปี 57 สุภจิรา สินธุ
รายละเอียดของกิจกรรม อย.น้อย ปี 57 (2).doc
2014-03-21 11:39:20
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกิจกรรม อย.น้อย ปี 57 (2).doc
597
เกณฑ์ประเมินโรงเรียน อย.น้อยตามมาตราฐาน 7 ข้อ สุภจิรา สินธุ
แบบประเมินร.ร. อย.น้อย (1).doc
2014-03-21 11:38:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินร.ร. อย.น้อย (1).doc
596
อาหารปลอดภัยงวด2(มค-มีค.57) เสาวนีย์ โกมลวานิช
อาหารปลอดภัยมค-มีค57.xls
2014-03-20 14:31:13
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารปลอดภัยมค-มีค57.xls
595
แพทย์แผนไทยมีค.57 เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทยมีค.57.xls
2014-03-20 13:49:25
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทยมีค.57.xls
594
ประเมินตำบลจัดการสุขภาพ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ตำบลจัดการสุขภาพ๕๗.doc
2014-03-12 11:20:12
ดาวน์โหลดเอกสารตำบลจัดการสุขภาพ๕๗.doc
593
แบบฟอร์มตรวจเครื่องสำอาง ธัญญลักษ์
บันทึกการตรวจสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง.doc
2014-03-05 11:52:01
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการตรวจสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง.doc
592
ทะเบียนวิทยุชุมชน ธัญญลักษ์
ทะเบียนวิทยุ.xls
2014-03-04 10:49:17
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนวิทยุ.xls
591
วิทยุชุมชนสถานี 2 ธัญญลักษ์
CCF04032557_00001.jpg
2014-03-04 10:48:30
ดาวน์โหลดเอกสารCCF04032557_00001.jpg
590
ส่งรง.วิทยุชุมชน ธัญญลักษ์
CCF04032557_00000.jpg
2014-03-04 10:46:51
ดาวน์โหลดเอกสารCCF04032557_00000.jpg
589
รายงานตามตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย นางเนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
2014-03-02 16:01:15
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตามตัวชี้วัดแผนไทย๕๗.xls
588
รายงานแผนไทยก.พ.๕๗ นางเนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2014-03-02 15:59:54
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
587
แพทย์แผนไทยUPเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
11.xls
2014-02-28 16:20:15
ดาวน์โหลดเอกสาร11.xls
586
ข้อมูลแพทย์แผนไทยเพื่อรับการนิเทศตรวจราชการ ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทยพิเศษ.xls
2014-02-28 15:57:11
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทยพิเศษ.xls
585
แผนควบคุม ปี 57 ฝน บางเสร่
แผนควบคุมปี 57.xlsx
2014-02-28 10:25:45
ดาวน์โหลดเอกสารแผนควบคุมปี 57.xlsx
584
ส่งงานแพทย์แผนไทยรพ.สต.บางเสร่ อรัชญา คำดีบุญ
งานสสอ3333.xls
2014-02-27 15:54:12
ดาวน์โหลดเอกสารงานสสอ3333.xls
583
ส่งงานแพทย์แผนไทยรพ.สต.บางเสร่ อรัชญา คำดีบุญ
งานสสอ3333.xls
2014-02-27 15:54:07
ดาวน์โหลดเอกสารงานสสอ3333.xls
582
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย สำหรับนิเทศงาน จริง อันแรก ผิด แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
นก.xls
2014-02-27 15:21:44
ดาวน์โหลดเอกสารนก.xls
581
ส่งรายงานแพทญืแผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการตรวจราชการและนิเทศงาน แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
00.xls
2014-02-27 15:19:54
ดาวน์โหลดเอกสาร00.xls
580
ส่งการสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
ไม่มีตำหรับยาแพทย์แผนไทย.doc
2014-02-26 15:27:24
ดาวน์โหลดเอกสารไม่มีตำหรับยาแพทย์แผนไทย.doc
579
ส่งรายงานตรวจสอบเครืาองดื่มสมุนไพร แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
ส่งรายงานตรวจสอบผลิตภัรฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร.doc
2014-02-26 12:06:10
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานตรวจสอบผลิตภัรฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร.doc
578
ส่งรายงานแพทย์ไทยเดือนกุมภาพันธื แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานสมุนไพร.xls
2014-02-26 11:47:38
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพร.xls
577
รายงานยา ขนิษฐา สุขพิทักษ์
ยาคงคลังแสมสาร2557.xls
2014-02-25 16:56:59
ดาวน์โหลดเอกสารยาคงคลังแสมสาร2557.xls
576
ตำบลจัดการสุขภาพ นภัทชา
ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน.doc
2014-02-25 15:41:03
ดาวน์โหลดเอกสารตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน.doc
575
ร.ง.ยา ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
2014-02-25 15:25:02
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี57.xls
574
รง.แพทย์แผนไทยอยู่ในRE ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2014-02-25 15:24:17
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
573
รายงานแผนไทย(1ตค56-20 กพ57) นภัทชา
รายงานแผนไทย(ตัวชี้วัด).xls
2014-02-25 13:23:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย(ตัวชี้วัด).xls
572
รายงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกรายเดือน สุภจิรา
แบบฟอร์มรายงานกรมแผนไทยส่งรายเดือนปีงบ57.xls
2014-02-24 16:02:52
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายงานกรมแผนไทยส่งรายเดือนปีงบ57.xls
571
ตลาดนัด เสาวนีย์ โกมลวานิช
ตลาดนัด57.doc
2014-02-24 15:46:54
ดาวน์โหลดเอกสารตลาดนัด57.doc
570
แบบรายงานตัวชี้วัด นภัทชา
แบบรายงานตัวชี้วัด.doc
2014-02-24 15:00:23
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานตัวชี้วัด.doc
569
ประเมินตลาด นภัทชา
แบบประเมิน.doc
2014-02-24 14:59:29
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน.doc
568
ส่งทะเบียนตลาดประเภทที่2 นภัทชา
ทะเบียนรายชื่อ.doc
2014-02-24 14:58:56
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนรายชื่อ.doc
567
รง.แผนไทย กพ.57 นภัทชา
แผนไทย.xls
2014-02-24 13:47:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
566
รง.ตลาดนัด 3 ธัญญลักษ์
แบบประเมินตลาดนัด.doc
2014-02-24 09:09:49
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตลาดนัด.doc
565
รง.ตลาดนัด 2 ธัญญลักษ์
ทะเบียนตลาดนัด 2.doc
2014-02-24 09:09:23
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตลาดนัด 2.doc
564
รง.ตลาด1 ธัญญลักษ์
ตัวชีวัดตลาดนัด.doc
2014-02-24 09:09:01
ดาวน์โหลดเอกสารตัวชีวัดตลาดนัด.doc
563
หมู่บ้านจัดการปี57 ธัญญลักษ์
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ.doc ปี57.doc
2014-02-21 17:04:59
ดาวน์โหลดเอกสารหมู่บ้านจัดการสุขภาพ.doc ปี57.doc
562
แบบฟอร์มการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ(ด่วน) สุภจิรา
แบบรายงาน...doc
2014-02-21 16:11:03
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงาน...doc
561
แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ สุภจิรา
คำอธิบายแ..[2].doc
2014-02-21 16:09:49
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบายแ..[2].doc
560
แบบฟอร์มดำเนินตามตัวชี้วัด (ด่วน) สุภจิรา
แบบประเมิ..[1].doc
2014-02-21 16:08:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิ..[1].doc
559
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ(ด่วน) สุภจิรา
แบบฟอร์มตลาดนัด.doc
2014-02-21 16:07:43
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มตลาดนัด.doc
558
แผนไทย กพ.57 pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 57.xls
2014-02-21 11:27:46
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 57.xls
557
แพทย์แผนไทยกพ57 เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทย57.xls
2014-02-20 14:59:05
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย57.xls
556
สำรวจอาหารเจจากประเทศจีน เสาวนีย์ โกมลวานิช
อาหารเจจากเมืองจีน.xlsx
2014-02-07 14:25:00
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารเจจากเมืองจีน.xlsx
555
NCD แสมสาร
IMG_0001.pdf
2014-02-03 12:22:08
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_0001.pdf
554
NCD แสมสาร
IMG.pdf
2014-02-03 12:19:22
ดาวน์โหลดเอกสารIMG.pdf
553
แบบฟอร์ม NCD รพ.สต.แสมสาร
IMG_0002.pdf
2014-02-03 12:18:00
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_0002.pdf
552
ส่งรายงานแผนไทย มกราคม 57 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2014-01-31 16:24:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
551
ภาพเครื่องชั่งน้ำหนัก ธัญญลักษ์
DSC07367.JPG
2014-01-31 15:25:34
ดาวน์โหลดเอกสารDSC07367.JPG
550
งานแพทย์แผนไทย น.ส อรัชญา คำดีบุญ
งานแก้สสอ.xlsx
2014-01-30 12:27:33
ดาวน์โหลดเอกสารงานแก้สสอ.xlsx
549
ฟอร์มแผนไทยส่งให้บางเสร่ สุภจิรา
ฟอร์มแผนไทยสสอ.ส่งให้บางเสร่.xls
2014-01-28 16:19:54
ดาวน์โหลดเอกสารฟอร์มแผนไทยสสอ.ส่งให้บางเสร่.xls
548
แพทย์แผนไทย ม.ค. 57 น.ส.อรัชญา คำดีบุญ
งานแพทย์แผนไทยพี่เปิล.xls
2014-01-28 10:58:13
ดาวน์โหลดเอกสารงานแพทย์แผนไทยพี่เปิล.xls
547
อาหารปลอดภัย(ส่งใหม่) นภัทชา
FS6(อาหารปลอดภัย).xls
2014-01-28 10:37:18
ดาวน์โหลดเอกสารFS6(อาหารปลอดภัย).xls
546
แผนไทยมค.57 นภัทชา
แผนไทย.xls
2014-01-27 15:21:50
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
545
รายงานแผนไทย ม.ค.๕๗ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2014-01-26 16:17:27
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
544
kpi ให้พี่โอ๋ ขจรพงศ์
kpi.rar
2014-01-24 10:36:08
ดาวน์โหลดเอกสารkpi.rar
543
งานคุ้มครอง57เต่าถ่าน(เพิ่มเติม) เสาวนีย์ โกมลวานิช
คุ้มครอง57.xls
2014-01-21 12:59:50
ดาวน์โหลดเอกสารคุ้มครอง57.xls
542
แผนไทย ม.ค.57 pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 57.xls
2014-01-20 10:21:46
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 57.xls
541
แพทย์แผนไทยมค57 เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทย57.xls
2014-01-19 10:25:20
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย57.xls
540
รายงานอาหารปลอดภัย ตค.-ธค.56 สุภจิรา สินธุ
รายงานอาหารปลอดภัย ธค.56.xls
2014-01-06 12:56:54
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอาหารปลอดภัย ธค.56.xls
539
รางานแผนไทยธค56 ค่ะ นภัทชา
แผนไทย.xls
2014-01-04 14:40:14
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
538
ส่งรายงานอาหารปลอดภัยค่ะ นภัทชา
FS6(อาหารปลอดภัย).xls
2014-01-04 14:32:00
ดาวน์โหลดเอกสารFS6(อาหารปลอดภัย).xls
537
รายงานแผนไทย รพสต บางเสร่ น.ส.อรัชญา คำดีบุญ
งานแพทย์แผนไทยพี่เปิล.xls
2014-01-03 10:42:21
ดาวน์โหลดเอกสารงานแพทย์แผนไทยพี่เปิล.xls
536
อาหารปลอดภัย1/57เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
งานคุ้มครอง1-57เตาถ่าน.xls
2014-01-03 10:35:43
ดาวน์โหลดเอกสารงานคุ้มครอง1-57เตาถ่าน.xls
535
ส่งรายงานอาหารปลอดภัย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
คุ้มครองนก.xls
2014-01-03 09:41:10
ดาวน์โหลดเอกสารคุ้มครองนก.xls
534
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2014-01-03 08:51:48
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
533
รายงานอาหารปลอดภัยธ.ค.56 เนตรวิไล จินดาวัฒน์
แบบรายงานอาหารปลอดภัย ๕๗.xls
2013-12-27 11:39:55
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอาหารปลอดภัย ๕๗.xls
532
รายงานแผนไทยธ.ค.56 เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2013-12-27 11:38:10
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
531
รายงานแผนไทย pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 57.xls
2013-12-25 10:59:34
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 57.xls
530
แพทย์แผนไทย เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทย57.xls
2013-12-20 17:13:33
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย57.xls
529
รง.ยา ธํญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
2013-12-02 10:32:50
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
528
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-12-02 10:32:26
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
527
ส่งรง.อสม ธัญญลักษ์
รง.อสม..xls
2013-12-02 10:31:54
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม..xls
526
รายงานอสม.พ.ย.56 บางเสร่ payu
รายงานอสม.เดือน พฤศจิกายน 56.xls
2013-12-02 10:18:45
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.เดือน พฤศจิกายน 56.xls
525
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย (จริง) อันแรกผิด แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-12-02 08:00:32
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
524
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-12-02 07:58:17
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
523
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ต.ค 56 รพสต บางเสร่ น.ส.อรัชญา คำดีบุญ
งานแพทย์แผนไทยพี่เปิล.xls
2013-11-29 16:09:06
ดาวน์โหลดเอกสารงานแพทย์แผนไทยพี่เปิล.xls
522
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ต.ค 56 รพสต บางเสร่ น.ส.อรัชญา คำดีบุญ
แบบสำรวจค่าสื่อสารโทรคมนาคม 2557บางเสร่.xls
2013-11-29 16:06:42
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจค่าสื่อสารโทรคมนาคม 2557บางเสร่.xls
521
ส่งรายงานแผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2013-11-28 12:06:21
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
520
ส่งรายงานอสม.พ.ย.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๗ส่ง สสอ..xls
2013-11-24 16:00:46
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๗ส่ง สสอ..xls
519
ผลงานอสม เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสม57.xls
2013-11-24 09:45:22
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสม57.xls
518
แพทย์แผนไทย เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทย57.xls
2013-11-24 09:44:54
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย57.xls
517
แผนไทย พ.ย.56 pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 57.xls
2013-11-22 11:02:50
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 57.xls
516
รายงานอสม.บางเสร่ สุภจิรา สินธุ
รายงานอสมบางเสร่.xls
2013-11-12 15:59:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสมบางเสร่.xls
515
ส่งงานการเงิน มะลิวัลย์
สมุดงานส่งเปิ้ล.xlsx
2013-11-08 14:41:58
ดาวน์โหลดเอกสารสมุดงานส่งเปิ้ล.xlsx
514
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ต.ค 56 รพสต บางเสร่ อรัชญา คำดีบุญ
รายงานปี 57.xls
2013-11-05 11:39:17
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานปี 57.xls
513
เก็บตัวอย่างน้ำมันทอดแมลงและแมลงทอดส่งก่อน 7พ.ย.56 ดลนภา
แบบฟอร์มน้ำมันทอดแมลง.xlsx
2013-11-04 11:23:34
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มน้ำมันทอดแมลง.xlsx
512
ส่งรายงาน อสม. ตค .56 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
อสม..xls
2013-11-01 09:46:20
ดาวน์โหลดเอกสารอสม..xls
511
สรุปแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ งบ 2557 สุภจิรา สินธุ
สรุปแผนจัดซื้อปีงบ 2557.xls
2013-11-01 09:28:05
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปแผนจัดซื้อปีงบ 2557.xls
510
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ตค .56 เขาคันธมาทน์ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-11-01 08:57:55
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
509
แผนไทยตค.56 นภัทชา
แผนไทย.xls
2013-11-01 08:24:55
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
508
รายงานอสม.ตค56 นภัทชา
อสม..xls
2013-10-31 13:25:39
ดาวน์โหลดเอกสารอสม..xls
507
แพทย์แผนไทยต.ค.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานส่ง สสอ.57.xlsx
2013-10-29 15:24:25
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานส่ง สสอ.57.xlsx
506
แผนไทย ต.ค.56 pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 57.xls
2013-10-29 14:06:36
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 57.xls
505
แพทย์แผนไทยตค56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทยปี57.xls
2013-10-21 16:12:52
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทยปี57.xls
504
รายงานอสมตค56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสมปี57.xls
2013-10-21 16:10:37
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสมปี57.xls
503
รายงาน อสม.ต.ค.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๗ส่ง สสอ..xls
2013-10-19 15:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๗ส่ง สสอ..xls
502
ส่งรายงานแผนจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ ใหม่ ณัฐธยาน์ เขาคันฯ
แผนยา57.xls
2013-10-04 09:27:32
ดาวน์โหลดเอกสารแผนยา57.xls
501
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรใหม่ สุภจิรา สินธุ
การใช้ยาสมุนไพร ปี 56(โอ๋).xls
2013-10-03 13:04:52
ดาวน์โหลดเอกสารการใช้ยาสมุนไพร ปี 56(โอ๋).xls
500
แผนจัดซื้อยา งบ 57 สุภจิรา สินธุ
แผนจัดซื้อยาปีงบ 57.xls
2013-10-03 12:35:51
ดาวน์โหลดเอกสารแผนจัดซื้อยาปีงบ 57.xls
499
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 57 สุภจิรา สินธุ
แผนจัดซื้อเวชภัณปีงบ 57.xls
2013-10-03 12:33:30
ดาวน์โหลดเอกสารแผนจัดซื้อเวชภัณปีงบ 57.xls
498
การใช้ยาสมุนไพร 56 สุภจิรา สินธุ
การใช้ยาสมุนไพร ปี 56(โอ๋).xls
2013-10-03 12:17:03
ดาวน์โหลดเอกสารการใช้ยาสมุนไพร ปี 56(โอ๋).xls
497
แผนยา รพ.สต.บ้านเตาถ่าน สุรัตนา ฉัตรทอง
สรุปการรับจ่ายยา.docx
2013-10-01 14:54:34
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการรับจ่ายยา.docx
496
แผนยา รพ.สต.บ้านเตาถ่าน สุรัตนา ฉัตรทอง
ใบสรุปแผนจัดซ์้อ.docx
2013-10-01 14:54:02
ดาวน์โหลดเอกสารใบสรุปแผนจัดซ์้อ.docx
495
แผนยา รพ.สต.บ้านเตาถ่าน สุรัตนา ฉัตรทอง
แผ่นงาน ใน แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์าปี2556 .xlsx
2013-10-01 14:51:54
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นงาน ใน แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์าปี2556 .xlsx
494
แผนยา รพ.สต.บ้านเตาถ่าน สุรัตนา ฉัตรทอง
แผ่นงาน ใน แผนจัดซื้อยาปี2556.xlsx
2013-10-01 14:51:23
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นงาน ใน แผนจัดซื้อยาปี2556.xlsx
493
แผนยารพ.สต.บ้านเตาถ่าน สุรัตนา ฉัตรทอง
แผ่นงาน ใน บัญชีรับจ่ายยาปี2556.xlsx
2013-10-01 14:50:34
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นงาน ใน บัญชีรับจ่ายยาปี2556.xlsx
492
รายงานอสม.(ส่งใหม่ค่ะ) นภัชชา
อสม..xls
2013-10-01 12:11:43
ดาวน์โหลดเอกสารอสม..xls
491
รายงานอสม.กย56 นภัทชา
อสม..xls
2013-10-01 12:06:21
ดาวน์โหลดเอกสารอสม..xls
490
งานแผนไทยกย56 นภัทชา
แผนไทย.xls
2013-10-01 12:05:41
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
489
ส่งผิดค่ะ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-10-01 11:52:18
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
488
รายงานแผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-10-01 11:48:47
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
487
แพทย์แผนไทยกย56เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
แผนไทยกน56.xls
2013-09-29 16:04:54
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทยกน56.xls
486
ผลงานอสม.กย56เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
อมสกย56.xls
2013-09-29 16:04:14
ดาวน์โหลดเอกสารอมสกย56.xls
485
งานคุ้มครองตค55-กย56เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
คุ้มครองตค-กย56.xls
2013-09-29 16:02:35
ดาวน์โหลดเอกสารคุ้มครองตค-กย56.xls
484
ส่งรายงานยาแผนไทย ก.ย.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-09-29 13:15:56
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
483
ส่งรง.KPI FS. โค้ง ธัญญลักษ์
รง. KPI FS.โค้ง.xls
2013-09-28 17:31:21
ดาวน์โหลดเอกสารรง. KPI FS.โค้ง.xls
482
รง.อสม ธัญญลักษ์
รง.อสม.โค้ง.xls
2013-09-28 16:29:11
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม.โค้ง.xls
481
รง.ยา ธัญญลักษ์
รง.ยา โค้ง.xls
2013-09-28 16:28:52
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ยา โค้ง.xls
480
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
รง.แพทย์แผนไทย โค้ง.xls
2013-09-28 16:28:33
ดาวน์โหลดเอกสารรง.แพทย์แผนไทย โค้ง.xls
479
รายงานสรุปยาและเวชภัณฑ์นาจอมเทียน นภา
สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์.xlsx
2013-09-27 16:17:01
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์.xlsx
478
รายงานแผนไทย ก.ย. pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-09-24 14:16:14
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
477
รายงานอสม. เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
2013-09-22 15:55:21
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
476
ส่งรายงานKPI ทั้งปี เนตรวิไล จินดาวัฒน์
แบบรายงานอาหารปลอดภัย.xls
2013-09-22 15:54:05
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอาหารปลอดภัย.xls
475
เอกสารแก้ไข บางเสร่ payu
คำสั่ง อำเภอสัตหีบ.docx
2013-09-16 15:17:49
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง อำเภอสัตหีบ.docx
474
ส่งรายงานอสม.เดือน ส.ค.56 บางเสร่ payu
รายงานเดือนส่งเปิ้ล2556ใหม่.xls
2013-09-09 09:23:22
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานเดือนส่งเปิ้ล2556ใหม่.xls
473
รายงานการใช้ยา สุภจิรา สินธุ
การใช้ยาสมุนไพร ตค.-มิย56(โอ๋).xls
2013-09-05 15:05:44
ดาวน์โหลดเอกสารการใช้ยาสมุนไพร ตค.-มิย56(โอ๋).xls
472
รายชื่ออสม.เจาะเลือดปลายนิ้ว เนตรวิไล จินดาวัฒน์
อสม.ครู ข.xls
2013-09-05 11:29:23
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.ครู ข.xls
471
ส่งรายงานอสม.สค.56 นภัทชา
อสม..xls
2013-09-04 14:18:04
ดาวน์โหลดเอกสารอสม..xls
470
ส่งรายงานแผนไทย สค.56 นภัทชา
แผนไทย.xls
2013-09-04 14:17:32
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
469
รายชื่ออบรมเจาะปลายนิ้ว แรมจันทร์ เขาคันฯ
ส่งรายชื่อ อสม.docx
2013-09-04 09:28:45
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายชื่อ อสม.docx
468
รายชื่อ อสม.อบรมเจาะเลือดปลายนิ้ว payu
รายชื่อปลายนิ้ว บางเสร่.xls
2013-09-03 15:58:58
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อปลายนิ้ว บางเสร่.xls
467
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดือน สิงหาคม 2556 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-09-02 14:38:44
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
466
รง. อสม เดือนสิงหาคม 2556 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
แผ่นงาน ใน Scrap 2.xls
2013-09-02 10:44:18
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นงาน ใน Scrap 2.xls
465
รง. อสม เดือน สิงหาคม 2556 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
อสม..xlsx
2013-09-02 10:40:31
ดาวน์โหลดเอกสารอสม..xlsx
464
รง.ยา ธัญญลักษ์
รายงานยา ปี56.xls
2013-09-01 16:46:53
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานยา ปี56.xls
463
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-09-01 16:46:09
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
462
ส่งรง.อสม ธัญญลักษ์
รง.อสม..xls
2013-09-01 16:45:44
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม..xls
461
รายงานอสม. เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
2013-08-25 16:09:26
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
460
รายงานแผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-08-25 15:52:15
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
459
รายงานอสม. เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสม 56.xls
2013-08-25 13:23:14
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสม 56.xls
458
แพทย์แผนไทย เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทย.xls
2013-08-23 11:17:35
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
457
รายงานแผนไทย pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-08-23 08:47:43
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
456
มาตราฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สุภจิรา สินธุ
สำรวจโรงอาหารในโรงเรียน.docx
2013-08-20 14:15:55
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจโรงอาหารในโรงเรียน.docx
455
รายงานสำรวจเครื่องสำอางค์ สุภจิรา สินธุ
เครื่องสำอางค์.docx
2013-08-16 15:54:47
ดาวน์โหลดเอกสารเครื่องสำอางค์.docx
454
แบบบันทึกเรื่องร้องเรียนสสอ.สัตหีบ ดลนภา
บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนรุ่นปรับปรุงให้สสอ.สัตหีบ.doc
2013-08-15 06:26:52
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกการรับเรื่องร้องเรียนรุ่นปรับปรุงให้สสอ.สัตหีบ.doc
453
สสจ.แจ้งให้ดำเนินการทำแบบฟอร์ม๓แบบเป็นบันทึกกิจกรรมเพิ่มเติมในตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย ดลนภา
กิจกรรมการให้ความรู้แพทย์แผนไทย.xls
2013-08-15 06:09:32
ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมการให้ความรู้แพทย์แผนไทย.xls
452
ศพด.ปลอดโรค2 ธัญญลักษ์
ศพดและรรเขาชีจรรย์.doc
2013-08-14 15:22:43
ดาวน์โหลดเอกสารศพดและรรเขาชีจรรย์.doc
451
ศพด.รร.ปลอดโรค ธัญญลักษ์
ศพดและรรเกดแก้ว.doc
2013-08-14 15:15:56
ดาวน์โหลดเอกสารศพดและรรเกดแก้ว.doc
450
หมู่บ้านจัดการสุขภาพวิสาหกิจชุมชน ธัญญลักษ์
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ.doc
2013-08-11 22:01:58
ดาวน์โหลดเอกสารหมู่บ้านจัดการสุขภาพ.doc
449
เกณฑ์มาตราฐานการสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนอนุบาลเตาถ่าน ศพด. เด็กเล็กเขาคันธ์มาทน์ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ แรมจันทร์
(โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน+ศพด.วัดเขาคันธมาทน์)เกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณ
2013-08-09 15:48:32
ดาวน์โหลดเอกสาร(โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน+ศพด.วัดเขาคันธมาทน์)เกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณ
448
ส่งรายงานสำรวจเครื่องสำอาง แรมจันทร์
สรุปรายงานผลการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง.docx
2013-08-09 14:52:23
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง.docx
447
แบบรายงานผลการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ ดลนภา
แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน.doc
2013-08-02 12:11:38
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน.doc
446
แบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ ดลนภา
แบบประเมินยา 8 ข้อ.doc
2013-08-02 12:06:01
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินยา 8 ข้อ.doc
445
วาระการประชุม2สค56 ดลนภา
ประชุมปรจำเดือน 2สค.56.doc
2013-08-02 12:04:51
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมปรจำเดือน 2สค.56.doc
444
วาระการประชุม เตือนใจ
ระเบียบวาระการประชุม จนท.สาสุข 10_56.doc
2013-08-02 10:48:37
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบวาระการประชุม จนท.สาสุข 10_56.doc
443
ส่งรายงาน แพทย์แผนไทย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-08-01 14:21:22
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
442
รายงานแพทย์แผนไทย สุภจิรา สินธุ
การใช้ยาสมุนไพร ปี56(โอ๋).xls
2013-08-01 10:04:39
ดาวน์โหลดเอกสารการใช้ยาสมุนไพร ปี56(โอ๋).xls
441
รายงาน อสม บางเสร่ กค.56 payu
รายงานเดือนส่งเปิ้ล2556ใหม่.xls
2013-07-31 16:04:15
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานเดือนส่งเปิ้ล2556ใหม่.xls
440
รง.แผนไทยกค.56 นภัทชา
แผนไทย.xls
2013-07-31 12:31:08
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
439
รายงานอสม.กค56 นภัทชา
อสม.มิย56.xls
2013-07-31 12:21:11
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.มิย56.xls
438
รายงานแผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-07-31 08:49:09
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
437
ประชุมและประกวดเครือข่ายคุ้มครอง28-29ส.ค56 ดลนภา
กำหนดการ2829สค56.doc
2013-07-30 14:11:40
ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ2829สค56.doc
436
ผลการตรวจตย.ในศพด. ดลนภา
ผลการสุ่มตรวจตย.ในศดล.xlsx
2013-07-30 09:02:46
ดาวน์โหลดเอกสารผลการสุ่มตรวจตย.ในศดล.xlsx
435
ผลการตรวตย.อาหารในรร. ดลนภา
ผลการสุ่มตรวจตย.ในรร.xlsx
2013-07-30 09:01:43
ดาวน์โหลดเอกสารผลการสุ่มตรวจตย.ในรร.xlsx
434
ผลการตรวจอาหารปลอดภัยในรร./หน้ารร. ดลนภา
ตรวจอาหารปลอดภัยในรร.และหน้ารร.xlsx
2013-07-30 09:00:24
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจอาหารปลอดภัยในรร.และหน้ารร.xlsx
433
แพทย์แผนไทย เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเตาถ่าน.xls
2013-07-28 10:26:34
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเตาถ่าน.xls
432
ผลงานอสม.เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสม 56.xls
2013-07-28 10:25:52
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสม 56.xls
431
รายงานแผนไทย pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-07-26 14:17:03
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
430
รายงานอสม.ก.ค.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
2013-07-19 17:28:20
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
429
แบบฟอร์มตรวจและเก็บตัวอย่างน้ำดื่มบริโภคตู้หยอดเหรียญ ดลนภา
แบบฟอร์มตรวจตู้น้ำหยอดเหรียญ.xls
2013-07-17 15:46:04
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มตรวจตู้น้ำหยอดเหรียญ.xls
428
แนวทางจัดการอาหารเป็นพิษในรร.+ศพด.และรายงาน ดลนภา
แนวทางจัดการอาหารเป็นพิษใน รร + ศพด.doc
2013-07-17 09:54:20
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางจัดการอาหารเป็นพิษใน รร + ศพด.doc
427
มาตรฐานแผนไทย payu
มาตรฐาน บางเสร่.xlsx
2013-07-12 15:25:01
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน บางเสร่.xlsx
426
รง.อสม. ธัญญลักษ์
รง.อสม.มิ.ย..xls
2013-07-02 11:19:32
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม.มิ.ย..xls
425
รายงานคุ้มครอง สุภจิรา สินธุ
รายงานอาหารปลอดภัย (บางเสร่).xls
2013-07-01 15:54:44
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอาหารปลอดภัย (บางเสร่).xls
424
สุภจิรา สินธุ รายงานคุ้มครอง
รายงานอาหารปลอดภัย (บางเสร่).xls
2013-07-01 15:53:05
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอาหารปลอดภัย (บางเสร่).xls
423
รายงานอาหารปลอดภัย สุภจิรา สินธุ
รายงานแพทย์แผนไทย (บางเสร่).xls
2013-07-01 15:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทย (บางเสร่).xls
422
ส่งรายงานสมุนไพร แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-07-01 14:05:02
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
421
ส่งรายงาน คุ้มครอง แรมจันทร์ เขาคันธมาทน์
อาหารปลอดภัย.xlsx
2013-07-01 14:02:35
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารปลอดภัย.xlsx
420
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-07-01 11:55:28
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
419
รง. FS ธัญญลักษ์
รายงานคุ้มครอง F.xls
2013-07-01 11:54:59
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานคุ้มครอง F.xls
418
รายงานอาหารปลอดภัย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
แบบรายงานอาหารปลอดภัย.xls
2013-06-30 15:52:56
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอาหารปลอดภัย.xls
417
ส่งรง.อาหารปลอดภัย นภัทชา
อาหารปลอดภัย.xls
2013-06-29 16:07:34
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารปลอดภัย.xls
416
ส่งรายงานแผนไทย นภัทชา
แผนไทย.xls
2013-06-29 16:07:06
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
415
ส่งรายงานอสม.มิย56 นภัทชา
อสม.มิย56.xls
2013-06-29 16:06:25
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.มิย56.xls
414
สรุปงานคุ้มครอง56เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานคุ้มครองตค-มิย56เตาถ่าน.xls
2013-06-29 13:35:35
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานคุ้มครองตค-มิย56เตาถ่าน.xls
413
ผลงานอสม.เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสม 56.xls
2013-06-29 12:50:46
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสม 56.xls
412
แพทย์แผนไทยเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเตาถ่าน.xls
2013-06-29 12:50:00
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเตาถ่าน.xls
411
รายงานอสม.บางเสร่เดือน มิย56 ภาชินี
รายงานอสม.เดือน มิ.ย.56.xls
2013-06-28 11:47:02
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.เดือน มิ.ย.56.xls
410
รายงานแผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-06-27 16:44:55
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
409
รายงานอสม.มิ.ย.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
2013-06-27 14:33:49
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
408
ส่งสัดส่วนอสม.นาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
สัดส่วนอสม..xls
2013-06-27 14:32:45
ดาวน์โหลดเอกสารสัดส่วนอสม..xls
407
ด่วน!!!ขอข้อมูลสัดส่วนอสม.ส่ง๒๗มิย. ดลนภา
แบบฟอร์มข้อมูลสัดส่วนอสม.รพสตและPCU.xlsx
2013-06-25 21:36:24
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลสัดส่วนอสม.รพสตและPCU.xlsx
406
ส่งรายงานแผนไทย มิ.ย.56 pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-06-25 08:30:43
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
405
ส่งรายงาน อสม บางเสร่ ภาชินี
รายงานเดือนอสม บางเสร่.xls
2013-06-06 10:49:38
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานเดือนอสม บางเสร่.xls
404
รายงานแพทย์แผนไทย payu
รายงานแพทย์แผนไทย บางเสร่.xls
2013-06-05 16:14:06
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทย บางเสร่.xls
403
รายชื่อ อสม.อบรม ธัญญลักษ์
รายชื่ออสม.โค้ง .อบรม.xls
2013-06-04 16:23:45
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่ออสม.โค้ง .อบรม.xls
402
ส่งรายชื่อ อสม.ตำบลพลูตาหลวง เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ปี 2556 ดาว
อบรม อสม. 10-11 มิญ.56.xls
2013-06-03 11:58:35
ดาวน์โหลดเอกสารอบรม อสม. 10-11 มิญ.56.xls
401
ส่งรายชื่ออสม.เชี่ยวชาญ นภัทชา
อสม.เชี่ยวชาญ56.xlsx
2013-06-03 09:51:58
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.เชี่ยวชาญ56.xlsx
400
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เขาคนธ์มาทน์ พค.56 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-06-03 08:04:01
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
399
แพทย์แผนไทย ส่งรายงานแพทย์แผนไทนพค 56
รายงานแผนไทย.xls
2013-06-03 08:02:30
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
398
กำจัดลูกน้ำ 5 ป1ข /อสม.อบรม ธัญญลักษ์
กำจัดลูกน้ำ 5 ป 1ข.xls
2013-05-31 18:23:50
ดาวน์โหลดเอกสารกำจัดลูกน้ำ 5 ป 1ข.xls
397
รง.ยา ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
2013-05-31 15:43:38
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
396
ส่งรง.อสม. ธัญญลักษ์
รง.อสม..xls
2013-05-31 15:43:18
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม..xls
395
ส่งรง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-05-31 15:42:14
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
394
รายงานอสม.พค56 นภัทชา
รายงานอสม.ช่องแสมสาร.xlsx
2013-05-30 15:23:06
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.ช่องแสมสาร.xlsx
393
รายงานแผนไทยพ.ค.แสมสาร นภัทขา
สมุนไพร.xls
2013-05-30 14:59:15
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพร.xls
392
รายชื่ออสม.อบรมเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
อสม.เชี่ยวชาญเตาถ่าน.xls
2013-05-29 17:04:16
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.เชี่ยวชาญเตาถ่าน.xls
391
รายชื่ออบรม อสม.ช. เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายชื่อ อสม.อบรม.xls
2013-05-28 17:32:00
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสม.อบรม.xls
390
ส่งรายงานแผนไทย พ.ค.56 pcu ตำบลสัตหีบ
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-05-28 09:47:01
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
389
ด่วน!!ขอรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยอสม.ส่งศุกร์ที่ ๓๑พค๕๖ ดลนภา
แบบสำรวจลูกน้ำอสม (1).xls
2013-05-27 22:57:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจลูกน้ำอสม (1).xls
388
รายงานอสม. เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
2013-05-27 11:50:57
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
387
รายงานแพทย์แผนไทยพ.ค.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-05-27 11:49:32
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
386
แพทย์แผนไทยเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทย56.xls
2013-05-25 10:43:01
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย56.xls
385
ผลงานอสม.เตาถ่านพค56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสมเตาถ่าน.xls
2013-05-23 17:04:00
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสมเตาถ่าน.xls
384
ส่งอาหารปลอดภัย(แสมสาร) นภัทชา
รายงานอาหารปลอดภัย.xls
2013-05-22 17:20:17
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอาหารปลอดภัย.xls
383
งานคุ้มครองเตาถ่านตค-พค56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
งานคุ้มครอง1-56.xls
2013-05-22 15:25:48
ดาวน์โหลดเอกสารงานคุ้มครอง1-56.xls
382
ส่งรง.คุ้มครอง ธัญญลักษ์
รง.คุ้มครอง KPI 1-6.xls
2013-05-17 16:18:34
ดาวน์โหลดเอกสารรง.คุ้มครอง KPI 1-6.xls
381
แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ ส่ง 30พ.ค.56 ดลนภา
แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพปี56.pdf
2013-05-15 15:30:52
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพปี56.pdf
380
เลขบัญชีอสม.โค้ง (เพิ่มเติม) ธัญญลักษ์
เลขบัญชีอสม.โค้ง.xls
2013-05-14 16:04:34
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชีอสม.โค้ง.xls
379
รหัสคีย์ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ดลนภา
รหัสคีย์ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ.xls
2013-05-12 17:01:49
ดาวน์โหลดเอกสารรหัสคีย์ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ.xls
378
ส่งแบบรายงานอาหารปลอดภัย แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
อาหารปลอดภัย.xlsx
2013-05-10 15:11:10
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารปลอดภัย.xlsx
377
รายงานอสม.เมย56ค่ะ นภัทชา
อสม.ช่อง.xlsx
2013-05-06 16:59:20
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.ช่อง.xlsx
376
แผนไทยเมย.56ค่ะ นภัทชา
สมุนไพร.xls
2013-05-06 16:44:18
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพร.xls
375
แก้ไข รงแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-05-06 14:18:54
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
374
เลขบัญชี อสม.บางเสร่ payu
เลขบัญชี อสม บางเสร่.xlsx
2013-05-03 15:32:05
ดาวน์โหลดเอกสารเลขบัญชี อสม บางเสร่.xlsx
373
รายงานแผนไทย payu
รายงานแพทย์แผนไทย.xls
2013-05-03 14:48:28
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทย.xls
372
รายงาน อสม.บางเสร่ payu
รายงาน อสม.บางเสร่.xls
2013-05-03 14:40:54
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน อสม.บางเสร่.xls
371
ส่งบัญชีอสม.โค้ง ธัญญลักษ์
บัญชี อสม.โค้ววันเพ็ญ.xls
2013-05-03 14:34:16
ดาวน์โหลดเอกสารบัญชี อสม.โค้ววันเพ็ญ.xls
370
รายชื่อผู้เข้าอบรมe-GP7พ.ค.56 ดลนภา
รายชื่อผู้เข้าอบรม e-GP.doc
2013-05-02 12:12:13
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้เข้าอบรม e-GP.doc
369
เอกสารอบรมe-gpวันที่7พ.ค.56 ดลนภา
เอกสารอบรมe-gp.pdf
2013-05-01 16:26:44
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารอบรมe-gp.pdf
368
ส่งรายงานยา ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
2013-05-01 09:36:00
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
367
รง.อสม ธัญญลักษ์
รง.อสม..xls
2013-05-01 09:35:36
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม..xls
366
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-05-01 09:35:15
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
365
ภาพ payu
Doc1.docx
2013-05-01 07:24:51
ดาวน์โหลดเอกสารDoc1.docx
364
ทำหนังสือยืม payu
บางเสร่.docx
2013-05-01 07:23:59
ดาวน์โหลดเอกสารบางเสร่.docx
363
รายงาน อสม. เมย 56 รพ สต เขาคันธมาทน์ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงาน อสม. เขาคันธมาทน์.xlsx
2013-04-30 16:36:51
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน อสม. เขาคันธมาทน์.xlsx
362
รายงานแพทย์แผนไทย เมย 56 เขาคันธมาทน์ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-04-30 16:10:10
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
361
แพทย์แผนไทย เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทย.xls
2013-04-28 13:48:55
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
360
รายงานแผนไทยเม.ย.56 เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-04-26 08:59:40
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
359
รายงานแผนไทย เม.ย.56 pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-04-26 08:39:44
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
358
แบบรายงานอาหารปลอดภัย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
แบบรายงานอาหารปลอดภัย.xls
2013-04-25 17:38:31
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอาหารปลอดภัย.xls
357
รายงานอสม.เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสมเตาถ่าน56.xls
2013-04-25 09:01:20
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสมเตาถ่าน56.xls
356
รายงานอสม.เม.ย.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
2013-04-24 16:23:49
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
355
รายชื่อ อสม.เชี่ยวชาญ ปรับเปลี่ยน บางเสร่ payu
อสม.เชี่ยวชาญบางเสร่.xlsm.xlsx
2013-04-20 18:56:35
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.เชี่ยวชาญบางเสร่.xlsm.xlsx
354
ส่งรายชื่ออสม.อบรม ธัญญลักษ์
อสม.อบรม.xls
2013-04-18 09:15:34
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.อบรม.xls
353
รง.อสม.มีค.56 ค่ะ นภัทชา
รายงานอสม.แสมสาร.xlsx
2013-04-11 07:09:48
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.แสมสาร.xlsx
352
GPP บางเสร่ payu
IMG_5195.jpg
2013-04-10 07:31:38
ดาวน์โหลดเอกสารIMG_5195.jpg
351
GPP นาจอมเทียน รพ.สต.นาจอมเทียน
2556-04-05 13-20-36_0003.jpg
2013-04-05 13:24:14
ดาวน์โหลดเอกสาร2556-04-05 13-20-36_0003.jpg
350
รายงานการใช้สมุนไพร มี.ค.บางเสร่ กรรณิกา
สมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
2013-04-03 13:33:06
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
349
รายงานอสมเดือนมีนาคม กรรณิกา
รง.เปิ้ลอสมเดือน].xls
2013-04-03 13:31:50
ดาวน์โหลดเอกสารรง.เปิ้ลอสมเดือน].xls
348
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย รพ.สต เขาคันธมาทนื์ มีค.56 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-04-03 07:50:22
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
347
รง.เวชภัณฑ์ยา ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
2013-04-01 14:36:21
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
346
รง.อสม. ธัญญลักษ์
รง.อสม..xls
2013-04-01 14:35:57
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม..xls
345
รง.สถานที่ผลิต GMP ธัญญลักษ์
สำรวจสถานที่ผลิต.xls
2013-04-01 14:33:55
ดาวน์โหลดเอกสารสำรวจสถานที่ผลิต.xls
344
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-04-01 14:32:38
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
343
ส่งรายงานแทย์แผนไทย เดือน มีนาคม 2556 รพ.สต.เขาคันธมาทน์ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-04-01 09:06:17
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
342
อสม, ธัญญลักษ์
งานอสม.ppt
2013-03-31 14:29:55
ดาวน์โหลดเอกสารงานอสม.ppt
341
แก้ไข ส่งสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป(แสมสาร) นภัทชา
อาหารแปรรูป.xlsx
2013-03-28 16:26:23
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารแปรรูป.xlsx
340
สถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ช่องแสมสาร นภัทชา
อาหารแปรรูป.xlsx
2013-03-28 16:19:10
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารแปรรูป.xlsx
339
แนบไฟน์คัดกรอง นงลักษณ์
รูปคัดกรอง อสม.เขาฯ.docx
2013-03-28 14:33:48
ดาวน์โหลดเอกสารรูปคัดกรอง อสม.เขาฯ.docx
338
สำรวจสถานประกอบการเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
สถานประกอบการ.xls
2013-03-28 13:32:17
ดาวน์โหลดเอกสารสถานประกอบการ.xls
337
รางานแพทย์แผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-03-28 13:30:07
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
336
ผลงานอสมเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสมเตาถ่าน56.xls
2013-03-25 14:11:36
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสมเตาถ่าน56.xls
335
แพทย์แผนไทยเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทย.xls
2013-03-25 14:10:01
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
334
รายงาน อสม. มี.ค.๕๖ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
2013-03-22 13:55:25
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
333
ส่งรายงานแผนไทย มี.ค.56 PCU ตำบลสัตหีบ กม.1
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-03-19 15:20:08
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
332
บันทึกคำให้การ ดลนภา
บันทึกคำให้การ.doc
2013-03-14 14:53:59
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกคำให้การ.doc
331
สำรวจสถานที่ผลิดอาหารแปรรูป แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
สำเนาของ Wed25745.xls
2013-03-06 16:05:07
ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาของ Wed25745.xls
330
แบบสำรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ส่ง 29 มีค56 ดลนภา
แบบสำรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป.xls
2013-03-06 14:57:45
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป.xls
329
สมุนไพรกพ.56แสมสาร ราตรี
มูลค่าสมุนไพร56.xls
2013-03-05 17:56:35
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร56.xls
328
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดือนกุมภาพันธ์ เขาคันธมาทน์ แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-03-05 08:42:08
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
327
SLM 2 ธัญญลักษ์
แผนที่ทางเดินเพิ่มเติม.ppt
2013-03-04 18:01:18
ดาวน์โหลดเอกสารแผนที่ทางเดินเพิ่มเติม.ppt
326
SLM ธัญญลักษ์
แผนที่ทาง..[1ปี56].ppt
2013-03-04 16:44:49
ดาวน์โหลดเอกสารแผนที่ทาง..[1ปี56].ppt
325
ส่งรายงานอาหารปลอดภัยใหม่ล่าสุด เขาคันธมาทน์
Sun32030.xls
2013-03-04 14:47:52
ดาวน์โหลดเอกสารSun32030.xls
324
ส่งสรุปอาหารปลอดภัย ใหม่ เขาคันธมาทน์
Sun32030.xls
2013-03-04 11:20:57
ดาวน์โหลดเอกสารSun32030.xls
323
ส่งสรุปอาหารปลอดภัย เขาคันฯ
Sun32030.xls
2013-03-04 11:18:03
ดาวน์โหลดเอกสารSun32030.xls
322
รายงานแพทย์แผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-03-03 15:21:34
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
321
ส่งสรุปงานอาหารปลอดภัย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
แบบรายงานอาหารปลอดภัย.xls
2013-03-03 15:20:30
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานอาหารปลอดภัย.xls
320
รง.อสม.เดือนกพ. กรรณิกา
รง.เปิ้ลอสมเดือน].xls
2013-03-03 15:03:24
ดาวน์โหลดเอกสารรง.เปิ้ลอสมเดือน].xls
319
รง.คุ้มครอง 3 กรรณิกา
รง.อาหาร 2.xls
2013-03-03 14:57:31
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อาหาร 2.xls
318
รง.คุ้มครอง 2 กรรณิกา
ผลการตรวจฉลาก.xls
2013-03-03 14:57:02
ดาวน์โหลดเอกสารผลการตรวจฉลาก.xls
317
รง.คุ้มครองบางเสร่ กรรณิกา
ฉลากบางเสร่.xls
2013-03-03 14:55:57
ดาวน์โหลดเอกสารฉลากบางเสร่.xls
316
ตรวจฉลาก 2 ธัญญลักษ์
ตรวจฉลาก 2.xls
2013-03-01 17:56:15
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจฉลาก 2.xls
315
ผลการตรวจฉลาก ราตรี
ฉลาก56.xls
2013-03-01 17:52:45
ดาวน์โหลดเอกสารฉลาก56.xls
314
ผลตรวจฉลาก ธัญญลักษ์
ผลการตรวจฉลาก.xls
2013-03-01 17:31:12
ดาวน์โหลดเอกสารผลการตรวจฉลาก.xls
313
รูปบคุ้มครอง(ถ้าใช้) ธัญญลักษ์
รูปงานคุ้มครอง.ppt
2013-03-01 17:18:38
ดาวน์โหลดเอกสารรูปงานคุ้มครอง.ppt
312
ส่งรง.คุ้มครอง ธัญญลักษ์
รง.คุ้มครอง.xls
2013-03-01 17:17:27
ดาวน์โหลดเอกสารรง.คุ้มครอง.xls
311
รง.อสม ธัญญลักษ์
รง.อสม..xls
2013-03-01 12:49:05
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม..xls
310
แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-03-01 12:45:23
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
309
รง.ยา ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
2013-03-01 12:42:54
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
308
สรุปผลงานเตาถ่าน1/56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
สรุปผลงาน56เตา.xls
2013-03-01 11:24:09
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลงาน56เตา.xls
307
สรุปบริหารเวชภัณฑ์/ยานาจอมเทียน นภา
บริหารยาและเวชภัณฑ์56.xlsx
2013-03-01 08:40:45
ดาวน์โหลดเอกสารบริหารยาและเวชภัณฑ์56.xlsx
306
งานSR 1/56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
งานSR.xls
2013-02-28 09:51:41
ดาวน์โหลดเอกสารงานSR.xls
305
แบบรายงานอาหารปลอดภัยKPI FS ดลนภา
แบบฟอร์ม_KPI_FS_56(1).xls
2013-02-27 10:50:54
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม_KPI_FS_56(1).xls
304
แพทย์แผนไทยกพ.56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทยเตาถ่าน 56.xls
2013-02-25 11:16:48
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทยเตาถ่าน 56.xls
303
ผลงานอสม.กพ56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานอสม.เตาถ่าน 56.xls
2013-02-25 11:16:07
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสม.เตาถ่าน 56.xls
302
ส่งรายงานแพทย์ไทย ก.พ.56 PCU ตำบลสัตหีบ กม.1
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-02-22 08:38:48
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
301
รายงานอสม.ก.พ.๕๖นาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
2013-02-20 17:50:13
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.๕๖ส่ง สสอ..xls
300
ส่งรายงานแพทย์แผนไทยผลงานรวม 4 เดือน บางเสร่(ใหม่ล่าสุด) กรรณิกา
มาตรฐาน+บ..(1).xls
2013-02-11 11:33:09
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน+บ..(1).xls
299
ส่งรายงานแพทย์แผนไทยผลงานรวม 4เดือน รพสต.บางเสร่ กรรณิกา
มาตรฐาน+บ..(1).xlsx
2013-02-11 09:23:28
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐาน+บ..(1).xlsx
298
สรุปเวชภัณฑ์ยาประจำเดือน ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
2013-02-09 14:46:14
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
297
ส่งรายงานมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเดือน มค.56 กรรณิกา ยืนยงค์
สมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
2013-02-04 09:49:14
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
296
ส่งรายงานแก้ไขใหม่ อสม.เดือน มค.56 กรรณิกา ยืนยงค์
รง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
2013-02-04 09:47:21
ดาวน์โหลดเอกสารรง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
295
รายงาน อสม.ประจำเดือน มค.56 กรรณิกา ยืนยงค์
รายงานเดือนส่งเปิ้ล2556.xls
2013-02-04 09:45:04
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานเดือนส่งเปิ้ล2556.xls
294
ผลงานอสม.มค.56แสมสาร ราตรี
ผลงานอสม.56.xls
2013-02-03 14:56:58
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสม.56.xls
293
รายงานสมุนไพรมค.56แสมสาร ราตรี
มูลค่าสมุนไพร56.xls
2013-02-03 11:17:25
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร56.xls
292
รายงานแพทย์แผนไทย มค 56 แรมจันทร์ เจียมไพเราะ
รายงานแผนไทย.xls
2013-01-31 13:53:12
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
291
รายงานแพทย์แผนไทย เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-01-28 17:26:33
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
290
รายงานอสม. เนตรวิไล จินดาวัฒน์
สสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
2013-01-28 17:25:38
ดาวน์โหลดเอกสารสสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
289
ส่งรง.อสม. ธัญญลักษ์
รง.อสม..xls
2013-01-28 17:07:41
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อสม..xls
288
ส่งรง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
แพทย์แผนไทย.xls
2013-01-28 17:07:06
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
287
งานอสม. เสาวนีย์ โกมลวานิช
รายงานอสม.เตาถ่าน.xls
2013-01-25 13:50:05
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.เตาถ่าน.xls
286
รายงานแพทย์แผนไทย เสาวนีย์ โกมลวานิช
แพทย์แผนไทยเตาถ่าน.xls
2013-01-25 13:49:17
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทยเตาถ่าน.xls
285
รายงานแพทย์แผนไทย ม.ค. กม.1 pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย 56.xls
2013-01-23 11:45:23
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
284
ส่งตรวจกระเช้า เขาคันฯ
กระเช้าส่งพี่เปิ้ล.xlsx
2013-01-20 14:38:43
ดาวน์โหลดเอกสารกระเช้าส่งพี่เปิ้ล.xlsx
283
รายงานเกลือ รพ.สต.แสมสาร
รายงานเกลือ(1).xlsx
2013-01-18 10:54:45
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานเกลือ(1).xlsx
282
แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างเกลือ ดลนภา
แบบฟอร์มเกลือบริโภค.doc
2013-01-07 06:31:39
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเกลือบริโภค.doc
281
แบบฟอร์มเก็บน้ำมันทอดซ้ำ ดลนภา
แบบฟอร์มลงผลน้ำมันทอดซ้ำ.doc
2013-01-07 06:30:40
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มลงผลน้ำมันทอดซ้ำ.doc
280
ผลงานอสม.ธค.55แสมสาร ราตรี
ผลงานอสม.56.xls
2013-01-06 12:53:15
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสม.56.xls
279
รายงานสมุนไพรบางเสร่ กรรณิกา
สมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
2013-01-04 09:02:39
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
278
รายงาน อสม.เดือน ธันวาคม บางเสร่ กรรณิกา
รง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
2013-01-04 09:01:34
ดาวน์โหลดเอกสารรง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
277
มูลค่าสมุนไพรแสมสาร ธค.55 ราตรี
มูลค่าสมุนไพร56.xls
2013-01-03 12:08:48
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร56.xls
276
รายงานสมุนไพร วรรณรัชต์
รายงานแผนไทย.xls
2013-01-02 08:59:14
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแผนไทย.xls
275
รายงาน อสม.ธ.ค.๕๕ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
สสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
2013-01-01 15:57:39
ดาวน์โหลดเอกสารสสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
274
รายงานแผนไทยธ.ค.๕๕ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2013-01-01 15:56:20
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
273
ตรวจกระเช้าของขวัญ 2 ธัญญลักษ์
img010.jpg
2012-12-26 16:31:08
ดาวน์โหลดเอกสารimg010.jpg
272
ตรวจกระเช้าของขวัญ ธัญญลักษ์
img009.jpg
2012-12-26 16:29:14
ดาวน์โหลดเอกสารimg009.jpg
271
รง.ยา ธค ธัญญลักษ์
ยา.xls
2012-12-26 16:09:50
ดาวน์โหลดเอกสารยา.xls
270
รง.อสม.ธค ธัญญลักษ์
อสม.xls
2012-12-26 16:08:11
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.xls
269
รง.แผนไทย ธค ธัญญลักษ์
แผนไทย.xls
2012-12-26 16:07:08
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย.xls
268
ผลงานอสม.ธค.55 เส่าวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-12-24 14:56:31
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
267
แพทย์แผนไทยเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
2012-12-24 14:55:16
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
266
รายงานแพทย์แผนไทย PCU ตำบลสัตหีบ กม.1
แพทย์แผนไทย 56.xls
2012-12-21 13:00:06
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
265
แบบฟอร์มงานอสม.2 ดลนภา
แบบรายงานการปฏิบัติงานอสมปี56.xls
2012-12-20 08:36:09
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานการปฏิบัติงานอสมปี56.xls
264
แบบฟอร์มงานอสม. ดลนภา
แบบฟอร์มใบนำส่งใบเสร็จอสม.xls
2012-12-20 08:35:22
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มใบนำส่งใบเสร็จอสม.xls
263
ส่งรง.ยา /โค้งวันเพ็ญ ธัญญลักษ์
สรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
2012-12-12 15:40:04
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานบริหารเวชภัณฑ์ปี56.xls
262
ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ปี๒๕๕๖ นาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ทะเบียนตรวจสอบอสม.๒๕๕๖.xls
2012-12-06 13:08:43
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตรวจสอบอสม.๒๕๕๖.xls
261
รายงานอสมเดือน พ.ย.55 กรรณิกา
รง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
2012-12-06 12:01:46
ดาวน์โหลดเอกสารรง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
260
ส่งสมุนไพร วรรณรัชต์
ส่งพี่เปิ้ลใหม่.xls
2012-12-04 13:59:01
ดาวน์โหลดเอกสารส่งพี่เปิ้ลใหม่.xls
259
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร พย.55 กรรณิกา
สมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
2012-12-04 10:58:30
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
258
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร พย.55 กรรณิกา
สมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
2012-12-04 10:58:15
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
257
ส่งอสม.ดีเด่น บางเสร่ ภาชีนี
Mon104217.xls
2012-12-03 13:21:27
ดาวน์โหลดเอกสารMon104217.xls
256
ประกวดอสม.ดีเด่น..ประวัติและผลงาน ดลนภา
ประวัติและผลการปฏิบัติงานประกวดอสม.doc
2012-12-03 10:43:39
ดาวน์โหลดเอกสารประวัติและผลการปฏิบัติงานประกวดอสม.doc
255
ฟอร์มอสม.ดีเด่น ดลนภา
ฟอร์มสรุปอสม.ดีเด่น.xls
2012-12-03 10:42:17
ดาวน์โหลดเอกสารฟอร์มสรุปอสม.ดีเด่น.xls
254
รายงานอสม.พย.55 ราตรี
ผลงานอสม.56.xls
2012-12-02 15:45:22
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานอสม.56.xls
253
สมุนไพรแสมสารพย.55 ราตรี
มูลค่าสมุนไพร56.xls
2012-12-02 14:37:51
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร56.xls
252
ส่งรุ๊ปเลือดอสม.โค้ง (ยังไม่ได้ + อสม.ใหม่) ธัญญลักษ์
อสม.โค้งกรุ๊ปเลือด.xls
2012-11-30 11:59:28
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.โค้งกรุ๊ปเลือด.xls
251
รง.อสม. ธัญญลักษ์
รายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2556.xls
2012-11-28 16:16:22
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2556.xls
250
ส่งรง.แพทย์แผนไทยเดือนพ.ย. ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 56.xls
2012-11-28 16:15:50
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 56.xls
249
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย PCU ตำบลสัตหีบ กม.1
แพทย์แผนไทย 56.xls
2012-11-26 11:51:11
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย 56.xls
248
ผลงานอสม.พย55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-11-23 15:41:12
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
247
แพทย์แผนไทยพย. 55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
2012-11-20 15:52:47
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
246
ส่งรายงาน อสม.ตุลาคม๕๕ นาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
สสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
2012-11-10 12:48:14
ดาวน์โหลดเอกสารสสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
245
ส่งงานแผนไทยต.ค.๕๕นาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2012-11-07 16:45:27
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
244
แพทย์แผนไทยเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
2012-11-07 15:25:56
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
243
รายงานอสมเดือนตุลาคม 55 บางเสร่ กรรณิกา
รง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
2012-11-05 14:49:49
ดาวน์โหลดเอกสารรง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
242
สมุนไพรเดือนตค.55 กรรณิการ์
สมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
2012-11-05 09:35:28
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพบางเสร่ ปี2556.xls
241
ส่งสมุนไพรใหม่ วรรณรัชต์
ส่งพี่เปิ้ล.xls
2012-11-05 09:15:15
ดาวน์โหลดเอกสารส่งพี่เปิ้ล.xls
240
ส่งรายงานสมุนไพร วรรณรัชต์
ส่งพี่เปิ้ล.xlsx
2012-11-05 09:11:55
ดาวน์โหลดเอกสารส่งพี่เปิ้ล.xlsx
239
สมุนไพรแสมสารตค.55 ราตรี
มูลค่าสมุนไพร56.xls
2012-11-01 15:16:39
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร56.xls
238
ส่งรง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 56.xls
2012-10-31 13:15:03
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 56.xls
237
รง.อสม.ตค.55 ธัญญลักษ์
รายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
2012-10-31 10:47:18
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
236
ส่งการแก้ไขข้อมูลอสม.ใหม่ นงลักษณ์ นาแถมพลอย
ทะเบียนตรวจสอบอสมกค56.xls
2012-10-29 11:51:01
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตรวจสอบอสมกค56.xls
235
อสม.ใหม่ปี56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ตรวจสอบอสมใหม่56เตาถ่าน.xls
2012-10-26 15:23:16
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบอสมใหม่56เตาถ่าน.xls
234
อสม.ทดแทนโค้ง ธัญญลักษ์
อสม.ทดแทนโค้ง.xls
2012-10-26 10:59:15
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.ทดแทนโค้ง.xls
233
ผลงานอสม.ตค.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-10-24 10:27:09
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
232
รายชื่อ อสม.ใหม่ รพ.สต.บางเสร่ รพ.สต.บางเสร่
ยืนยังการเป็นอสม.รพ.สต.บางเสร่ใหม่.xls
2012-10-19 15:50:18
ดาวน์โหลดเอกสารยืนยังการเป็นอสม.รพ.สต.บางเสร่ใหม่.xls
231
อสม.ใหม่ เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
อสม.ใหม่.xls
2012-10-19 09:49:06
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.ใหม่.xls
230
อสม.ทดแทนโค้ง ธัญญลักษ์
รายชื่อ อสม.โค้ววันเพ็ญ ทดแทน.xls
2012-10-18 13:46:39
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสม.โค้ววันเพ็ญ ทดแทน.xls
229
อสม.ใหม่แสมสาร ราตรี
ทะเบียนอสมใหม่แสมสาร56.xls
2012-10-17 16:42:59
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนอสมใหม่แสมสาร56.xls
228
อสม.56 เสาวนีย์
อสม.รับเงิน 56.xls
2012-10-17 13:45:19
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.รับเงิน 56.xls
227
ยืนยันการเป็นอสม. ของ รพ.สต.บางเสร่ รพ.สต.บางเสร่
ยืนยังการเป็นอสม.รพ.สต.บางเสร่.xls
2012-10-16 15:50:34
ดาวน์โหลดเอกสารยืนยังการเป็นอสม.รพ.สต.บางเสร่.xls
226
ส่งรายงานอสม.นาจอมเทียนกันยายน๒๕๕๕ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
สสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
2012-10-13 11:39:30
ดาวน์โหลดเอกสารสสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
225
ส่งรายชื่ออสม.เก่า อสม.ใหม่ อสม.ทดแทน รพ.สต.นาจอมเทียน
รายชื่อ อสมนาจอมเทียน.xls
2012-10-12 09:51:07
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสมนาจอมเทียน.xls
224
ส่งรายชื่ออสม.เก่า อสม.ใหม่ อสม.ทดแทน นงลักษณ์ นาแถมพลอย
ทะเบียนตรวจสอบอสมกค56.xls
2012-10-11 13:34:13
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตรวจสอบอสมกค56.xls
223
รายชื่อ อสม.พลูตาหลวง สุชารี ยมกาล
ตรวจสอบอสมให้รพ.สต.55.xls
2012-10-11 13:25:08
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบอสมให้รพ.สต.55.xls
222
อสม.ปี 56 เสาวนีย์ โกมลวานิช
อสม.รับเงิน 56.xlsx
2012-10-11 12:37:44
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.รับเงิน 56.xlsx
221
รายชื่ออสม.ที่มีสิทธิ์รับค่าป่วยการปี๕๖แสมสาร ราตรี
รายชื่ออสม.มีสิทธิ์รับค่าป่วยการปี๕๖.xls
2012-10-11 10:56:55
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่ออสม.มีสิทธิ์รับค่าป่วยการปี๕๖.xls
220
สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินอสม.๕๕ ราตรี
สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินอสม.๕๕.xlsx
2012-10-11 09:51:03
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินอสม.๕๕.xlsx
219
รายชื่ออสม.รับเงิน, อสม.ทดแทน ธัญญลักษ์
ตรวจสอบรายชือ อสม.xls
2012-10-10 15:30:48
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบรายชือ อสม.xls
218
ส่งอสมเดือน กค.-สค.55 วิชา มาลา
รง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
2012-10-08 10:02:55
ดาวน์โหลดเอกสารรง.เปิ้ลอสมเดือน.xls
217
ส่งแพทย์แผนไทย (ก.ย.55) กม.1 pcu ตำบลสัตหีบ
แพทย์แผนไ...xls
2012-10-02 11:54:33
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไ...xls
216
ตรวจสอบรายชื่ออสม.ที่รับเงิน600 ณ 2/10/55 ธัญญลักษ์
อสม.รับเงิน.xls
2012-10-02 09:15:15
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.รับเงิน.xls
215
รง.อสม. ธัญญลักษ์
รายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
2012-10-02 09:03:18
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
214
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย วรรณรัชต์
ส่งรายงานสมุนไพร เดือน ก.docx
2012-10-02 09:00:37
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานสมุนไพร เดือน ก.docx
213
รายงานสมุนไพรเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
2012-10-01 15:09:03
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
212
ผลงานอสม.กย.55 ราตรี
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-10-01 14:17:34
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
211
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2012-10-01 12:21:10
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
210
รายงานสมุนไพรแสมสารกย.55 ราตรี
มูลค่าสมุนไพร55.xls
2012-10-01 10:14:14
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร55.xls
209
รายงานแพทย์แผนไทย พลูตาหลวง จิตสุภา ไสยจิตร์
แผนไทย2555ส่งสสอ.xls
2012-10-01 09:51:07
ดาวน์โหลดเอกสารแผนไทย2555ส่งสสอ.xls
208
ผลงานอสม.กย.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-09-27 09:19:46
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
207
ส่งรายงานแพทย์แผนไทยนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2012-09-17 15:22:01
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
206
ส่งรายงานอสม.นาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
สสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
2012-09-17 15:20:49
ดาวน์โหลดเอกสารสสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
205
ส่งรง.อสม. ธัญญลักษ์
รายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
2012-09-07 14:51:50
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
204
ส่งรง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2012-09-07 14:51:25
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
203
สมุนไพร ส.ค วรรณรัชต์
สส.docx
2012-09-05 14:23:34
ดาวน์โหลดเอกสารสส.docx
202
รายชื่อ อสม.อบรม6กย.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
รายชื่ออสม.อบรมผู้บริโภคปลอดภัย.xlsx
2012-09-04 15:13:37
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่ออสม.อบรมผู้บริโภคปลอดภัย.xlsx
201
รายงานมูลค่าสมุนไพร สค.55 แสมสาร ราตรี
มูลค่าสมุนไพร55.xls
2012-09-03 12:41:09
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร55.xls
200
ส่งรายชื่ออสม.อบรมสมุนไพร ราตรี
สมุนไพรล้างพิษ.xls
2012-09-03 12:11:04
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพรล้างพิษ.xls
199
ผลงานอสม.สค.55แสมสาร ราตรี
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-08-31 14:53:27
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
198
รายชื่อเข้าอบรมสมุนไพรล้างพิษ ธัญญลักษ์
ส่งรายชื่ออสม.อบรม.xls
2012-08-30 13:07:32
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายชื่ออสม.อบรม.xls
197
ผลงานอสม.สค.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-08-24 14:26:56
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
196
รายงานการใช้ยาสมุนไพร เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
2012-08-23 14:19:53
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
195
ตารางออกตรวจรร.ส่งเสริมสุขภาพ ดลนภา
ตารางออกตรวจรร.ส่งเสริมสุขภาพ.xls
2012-08-19 12:42:05
ดาวน์โหลดเอกสารตารางออกตรวจรร.ส่งเสริมสุขภาพ.xls
194
ต่อบัตรอสม.โค้ง(กรุ๊ปเลือดครบ) ธัญญลักษ์
ผลเลือด อสม..xls
2012-08-16 16:07:45
ดาวน์โหลดเอกสารผลเลือด อสม..xls
193
ข้อมูล อสม.ต่อบัตร payu
Tue95355.xls
2012-08-10 14:16:30
ดาวน์โหลดเอกสารTue95355.xls
192
รายงานแผนไทย ก.ค.๕๕ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2012-08-06 10:26:50
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
191
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ก.ค.55 วรรณรัชต์
สมุนไพร.doc
2012-08-06 10:00:26
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพร.doc
190
รายงานแพทย์แผนไทย ราตรี
มูลค่าสมุนไพร55.xls
2012-08-06 09:57:01
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร55.xls
189
ส่งรง.อสม. ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
รายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
2012-08-06 09:30:16
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
188
ส่งรง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2012-08-06 09:28:20
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
187
รายงานแพทย์แผนไทยกค.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
2012-08-06 08:19:08
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
186
ผลงานอสม.กค.55 ราตรี
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-07-26 15:54:54
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
185
รายงานอสมกค.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-07-24 10:15:59
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
184
ข้อมูลการตรวจสอบ อสม. ต.พลูตาหลวง ยืนยันการปฏิบัติงานและรับค่าป่วยการจริงตามเอกสารแนบ สุชารี ยมกาล
ทะเบียนตรวจสอบ อสม.56.xls
2012-07-24 09:52:12
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตรวจสอบ อสม.56.xls
183
ส่ง E-Mail พี่อ้อม ดาว
สุชารี.doc
2012-07-19 14:14:24
ดาวน์โหลดเอกสารสุชารี.doc
182
รายชื่ออสม.ฉบับปรับปรุงเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
ตรวจสอบอสม55เตาถ่าน.xls
2012-07-18 11:53:16
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบอสม55เตาถ่าน.xls
181
รหัส username password คีย์ข้อมูลหมูบ้านจัดการสุขภาพ ดลนภา
รหัสคีย์ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ.xls
2012-07-17 15:19:10
ดาวน์โหลดเอกสารรหัสคีย์ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ.xls
180
สำรวจหมอพื้นบ้าน วรรณรัชต์
หมอพื้นบ้าน.xlsx
2012-07-17 10:21:09
ดาวน์โหลดเอกสารหมอพื้นบ้าน.xlsx
179
รายชื่ออสม.55 วิชา มาลา
อสม.รายชื่อ.xls
2012-07-17 09:53:55
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.รายชื่อ.xls
178
ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555 ขอด่วนนะคะ ส่งอังคาร17ก.ค.55keyข้อมูลในwww.thaiphc.net ดลนภา
แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555.pdf
2012-07-15 09:11:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555.pdf
177
อสม.เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
Copy of ตรวจสอบอสม55เตาถ่าน.xls
2012-07-12 15:33:28
ดาวน์โหลดเอกสารCopy of ตรวจสอบอสม55เตาถ่าน.xls
176
ส่งทะเบียนตรวจสอบอสม.หมู่4และหมู่9 ต.สัตหีบ นงลักษณ์ นาแถมพลอย
ทะเบียนตรวจสอบอสมกค55.xls
2012-07-12 14:31:06
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตรวจสอบอสมกค55.xls
175
ทะเบียนตรวจสอบอสม.แสมสาร ราตรี
ทะเบียนตรวจสอบอสมแสมสารกค55.xls
2012-07-12 13:48:08
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตรวจสอบอสมแสมสารกค55.xls
174
แพทย์แผนไทย pcu สัตหีบ กม1.
แพทย์แผนไทย กม.1.xls
2012-07-09 15:31:27
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย กม.1.xls
173
งานเกลือ-มิย55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
เกลือ.xls
2012-07-05 19:43:22
ดาวน์โหลดเอกสารเกลือ.xls
172
สรุปสารปนเปื้อน-มิย55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
คุ้มครอง1.xls
2012-07-05 19:02:14
ดาวน์โหลดเอกสารคุ้มครอง1.xls
171
สรุปงานคุ้มครอง-มิย.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
คุ้มครอง.xls
2012-07-05 18:41:31
ดาวน์โหลดเอกสารคุ้มครอง.xls
170
งาน อสม.นาจอมเทียนปรับปรุงยกเลิกข้อมูลที่ส่งมาก่อนหน้านี้ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
สสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
2012-07-05 16:06:41
ดาวน์โหลดเอกสารสสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
169
รายงานการสมุไพรเดือนมิย.55 วิชา มาลา
สมุนไพรบางเสร่.xls
2012-07-05 16:01:12
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพรบางเสร่.xls
168
รายงาน อสม.นาจอมเทียนมิ.ย.๕๕ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
สสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
2012-07-05 15:32:47
ดาวน์โหลดเอกสารสสจ.๑ ส่ง สสอ..xls
167
รายงานอสม..บางเสร่เดือนเม.ย.-มิย.55 เมื่อตะกี้ส่งผิดจ๊ะ วิชา มาลา
รายงานอสม.เดือนบางเสร่.xls
2012-07-05 14:02:22
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานอสม.เดือนบางเสร่.xls
166
รายงานอสม.เดือนเมย.-มิย.55 บางเสร่ วิชา มาลา
รณรงค์ อสม.(บางเสร่).doc
2012-07-05 13:59:26
ดาวน์โหลดเอกสารรณรงค์ อสม.(บางเสร่).doc
165
คุ้มครองนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ตรวจอาหารปลอดภัย กพร.รายงานประจำเดือน.xls
2012-07-04 16:14:44
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจอาหารปลอดภัย กพร.รายงานประจำเดือน.xls
164
คุ้มครองนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ตรวจสารปนเปื้อน กพร.รายงานประจำเดือน.xls
2012-07-04 16:14:01
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสารปนเปื้อน กพร.รายงานประจำเดือน.xls
163
งานคุ้มครองนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
FS2รายงานประจำเดือน.xls
2012-07-04 16:13:13
ดาวน์โหลดเอกสารFS2รายงานประจำเดือน.xls
162
แผนไทยนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทย.xlsx
2012-07-04 16:12:15
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทย.xlsx
161
ตรวจเกลือนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ผลตรวจเกลือ ส่งสสอ..xls
2012-07-04 16:11:23
ดาวน์โหลดเอกสารผลตรวจเกลือ ส่งสสอ..xls
160
สรปเกษตรกร ธัญญลักษ์
สรุปงานเกษตรกร.ppt
2012-07-04 13:49:59
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานเกษตรกร.ppt
159
ส่งแบบสรุปเกษตรกร ธัญญลักษ์
รายชื่อเจาะเลือดหาสารเคมีในเกษตรกร ปี 55.xls
2012-07-04 13:43:49
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อเจาะเลือดหาสารเคมีในเกษตรกร ปี 55.xls
158
รง.เกลือ 2 ธัญญลักษ์
เกลือ 5.doc
2012-07-04 13:36:24
ดาวน์โหลดเอกสารเกลือ 5.doc
157
ส่งรายงาน เกลืองวด2 ธัญญลักษ์
เกลือ1.xls
2012-07-04 13:35:46
ดาวน์โหลดเอกสารเกลือ1.xls
156
ส่งรง กพร.คุ้มครอง ธัญญลักษ์
กพร SRปี55 มิ.ย..xls
2012-07-04 13:30:18
ดาวน์โหลดเอกสารกพร SRปี55 มิ.ย..xls
155
สรุปรายงานคุ้มครองของสสจ. 1 ธัญญลักษ์
รง.อาหารปลอดภัยล่าสุดเดือนมิ.ย..xls
2012-07-04 13:28:43
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อาหารปลอดภัยล่าสุดเดือนมิ.ย..xls
154
รง.แพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2012-07-04 13:24:14
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
153
ส่งรง.อสม.ประจำเดือน ธัญญลักษ์
รายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
2012-07-04 13:22:41
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
152
ส่งรายชื่อ อสม.ตรวจสอบแล้ว ธัญญลักษ์
ตรวจสอบอสม.ส่งพี่เปิ้ล 1.xls
2012-07-04 12:42:52
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบอสม.ส่งพี่เปิ้ล 1.xls
151
ตรวจสอบรายชื่ออสม.กค54 ดลนภา
ทะเบียนตรวจสอบอสมกค55.xls
2012-07-04 10:59:47
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนตรวจสอบอสมกค55.xls
150
แพทย์แผนไทยมิย55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
2012-07-03 18:43:28
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
149
รายงานสมุนไพรแสมสารมิ.ย.55 ราตรี
มูลค่าสมุนไพร55.xls
2012-07-03 12:47:37
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร55.xls
148
รายงานสมุนไพร วรรณรัชต์
รายงานสมุนไพรมิ.ย.doc
2012-07-03 12:33:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรมิ.ย.doc
147
รายงานเกลือแสมสารงวด2 ราตรี
เกลือแสมสารงวด2.xls
2012-06-30 15:08:29
ดาวน์โหลดเอกสารเกลือแสมสารงวด2.xls
146
ผลงานอสม.มิ.ย.55 ราตร
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-06-30 13:51:30
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
145
รายชื่ออสม.อบรมเชี่ยวชาญ แสมสาร ราตรี
อสมเชี่ยว.xls
2012-06-22 20:54:49
ดาวน์โหลดเอกสารอสมเชี่ยว.xls
144
รายชื่อ อสม.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ ปี55(PCU พลูตาหลวง) ศรีประไพ โพธินิล
IMG.pdf
2012-06-21 14:19:19
ดาวน์โหลดเอกสารIMG.pdf
143
รายงานเดือนอสม.มิย.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-06-20 12:44:46
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
142
รายชื่ออบรมอสมเชี่ยวชาญบางเสร่ วิชา มาลา
อสม.เชี่ยวชาญบางเสร่.xls
2012-06-18 09:21:42
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.เชี่ยวชาญบางเสร่.xls
141
งานแพทย์แผนไทยพค.55 วิชา มาลา
สมุนไพรบางเสร่.xls
2012-06-18 09:20:41
ดาวน์โหลดเอกสารสมุนไพรบางเสร่.xls
140
อสม.เชี่ยวชาญเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
รายชื่อ อสม.เชี่ยวชาญ55.xls
2012-06-12 15:23:42
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสม.เชี่ยวชาญ55.xls
139
ส่งรายชื่ออสม.เชี่ยวชาญ ณสวนนงนุช นงลักษณ์ นาแถมพลอย
รายชื่ออสม.เชี่ยวชาญของเขาคันธ์ฯ.xls
2012-06-11 11:00:21
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่ออสม.เชี่ยวชาญของเขาคันธ์ฯ.xls
138
หลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ดลนภา
vhv_courseหลักสูตรอสม.เชี่ยวชาญปี55.doc
2012-06-10 14:00:26
ดาวน์โหลดเอกสารvhv_courseหลักสูตรอสม.เชี่ยวชาญปี55.doc
137
ส่งงานคุ้มครองนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ตรวจอาหารปลอดภัย กพร.ส่ง สสอ..xls
2012-06-05 10:39:18
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจอาหารปลอดภัย กพร.ส่ง สสอ..xls
136
ส่งงานคุ้มครองนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ตรวจสารปนเปื้อน กพร.ส่ง สสอ..xls
2012-06-05 10:38:36
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสารปนเปื้อน กพร.ส่ง สสอ..xls
135
ส่งรายงานคุ้มครองนาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
FS2 ส่ง สสอ..xls
2012-06-05 10:37:42
ดาวน์โหลดเอกสารFS2 ส่ง สสอ..xls
134
รายงานสมุนไพร วรรณรัชต์
ส่งรายงานสมุนไพร.doc
2012-06-05 09:44:38
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานสมุนไพร.doc
133
แพทย์แผนไทย พย.เตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
2012-06-03 11:48:37
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xls
132
รายงานอสม.พค55แสมสาร ราตรี
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-06-02 15:50:42
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
131
รายงานสมุนไพร พค.55แสมสาร ราตรี
มูลค่าสมุนไพร55.xls
2012-06-02 14:09:26
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร55.xls
130
รายชื่ออสม.อบรมบางละมุง ราตรี
รายชื่อ อสม.docx
2012-06-01 15:37:19
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสม.docx
129
อาหารปลอดภัย6ด.แสมสาร ราตรี
อาหารปลอดภัย1.xls
2012-06-01 07:15:26
ดาวน์โหลดเอกสารอาหารปลอดภัย1.xls
128
งานคุ้มครอง6เดือนเตาถ่าน เสาวนีย์
เปิ้ล6เดือน.xls
2012-05-31 14:36:56
ดาวน์โหลดเอกสารเปิ้ล6เดือน.xls
127
ส่งรายงานอาหารปลอดภัย ต.ค.-มีค. ธัญญลักษ์
รง.อาหารปลอดภัยใหม่.xls
2012-05-31 12:41:19
ดาวน์โหลดเอกสารรง.อาหารปลอดภัยใหม่.xls
126
KPI ใหม่บางเสร่ วิชา มาลา
กพร.ใหม่.xls
2012-05-30 17:03:31
ดาวน์โหลดเอกสารกพร.ใหม่.xls
125
ส่งแบบฟอร์ม KPI ใหม่ วรรณรัชต์
ตลาด 1.xls
2012-05-30 15:01:25
ดาวน์โหลดเอกสารตลาด 1.xls
124
ส่งแบบฟอร์ม KPI วรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ
ตลาด.xls
2012-05-30 14:59:52
ดาวน์โหลดเอกสารตลาด.xls
123
แก้ไขรายชื่ออสม.อบรมบางละมุง (ใหม่) ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แก้ไขรายชื่อ อสม.อบรมรพ.บางละมุงใหม่.xls
2012-05-30 11:20:10
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขรายชื่อ อสม.อบรมรพ.บางละมุงใหม่.xls
122
ส่งให้ใหม่ค่ะรายงานอาหารปลอดภัย6เดือน ดลนภา
KPI-FS55งานอาหารปลอดภัย.xls
2012-05-30 08:44:24
ดาวน์โหลดเอกสารKPI-FS55งานอาหารปลอดภัย.xls
121
แบบรายงานอาหารปลอดภัย 6 เดือนต.ค.54-มีค.55 2แบบ ส่ง 30 พ.ค.55 ดลนภา
KPI-FS55งานอาหารปลอดภัย.xlsx
2012-05-29 10:17:14
ดาวน์โหลดเอกสารKPI-FS55งานอาหารปลอดภัย.xlsx
120
ส่งรายชื่อ อสม. อบรม พิบัติภัย ณัฐธยาน์ มิจนทรัพย์
ส่งรายชื่อ อสม อบรม.doc
2012-05-28 16:09:27
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายชื่อ อสม อบรม.doc
119
รายชื่อ อสม.อบรม บางละมุง ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
อสม.อบรมบางละมุง.xls
2012-05-28 15:14:00
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.อบรมบางละมุง.xls
118
ส่งรายงานเจาะเลือดเกษตกร ณัฐธยาน์ มิจนทรัพย์
รูปรณรงค์เกษตกรรับการตรวจหาสารเคมี รพ.zip
2012-05-25 13:14:59
ดาวน์โหลดเอกสารรูปรณรงค์เกษตกรรับการตรวจหาสารเคมี รพ.zip
117
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2012-05-25 11:55:01
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
116
ส่งรายงานอสม. ธัญญลักษ์
รายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
2012-05-25 11:54:13
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน_อสม_2555.xls
115
ผลงานอสม.พค.55 เสาวนีย์
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-05-22 11:14:22
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
114
ผลงานอสม.พค.55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-05-22 11:04:47
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
113
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดือน พ.ค. 55 PCU ตำบลสัตหีบ
แพทย์แผนไทย KM1 .xls
2012-05-21 15:24:09
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย KM1 .xls
112
ส่งรายงานสมุนไพร วรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ
ส่งรายงานสมุนไพร เขาคันธมาทน์.docx
2012-05-03 11:04:08
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานสมุนไพร เขาคันธมาทน์.docx
111
รายงานแพทย์แผนไทยเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xlsx
2012-05-02 15:14:45
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xlsx
110
รายงานสมุนไพรเมย.55แสมสาร ราตรี
มูลค่าสมุนไพร55.xls
2012-05-01 12:09:39
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร55.xls
109
ผลงานอสม.เมย.55แสมสาร ราตรี
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-05-01 11:44:35
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
108
ผลงานอสม.เมย. 55 เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานเดือนอสม..xls
2012-04-25 14:08:34
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
107
รายงานเกลือแสมสาร ราตรี
เกลือแสมสาร.xls
2012-04-25 13:20:19
ดาวน์โหลดเอกสารเกลือแสมสาร.xls
106
ส่งแพทย์แผนไทยโค้ง ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2012-04-24 14:54:38
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
105
ส่งรง. กพร.โค้ง ธัญญลักษ์
กพร SRปี55.xls
2012-04-24 14:53:48
ดาวน์โหลดเอกสารกพร SRปี55.xls
104
ส่งรายงาน แพทย์แผนไทย เม.ย 55 PCU ตำบลสัตหีบ
แพทย์แผนไทย pcu กม.1.xls
2012-04-24 13:22:46
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย pcu กม.1.xls
103
รายงานกพร วิชา มาลา
เปิ้ล.xls
2012-04-24 11:19:09
ดาวน์โหลดเอกสารเปิ้ล.xls
102
รายงานกพร.แสมสาร ราตรี
แบบกพร.แสมสาร.xls
2012-04-21 16:58:29
ดาวน์โหลดเอกสารแบบกพร.แสมสาร.xls
101
จำนวนเข็มเชิดชูเกียรติอสม.10 20 30 ปี ปี2555 ดลนภา
จำนวนเข็มเชิดชูเกียรติอสม10 20 30 ปีปี2555.xls
2012-04-19 15:06:13
ดาวน์โหลดเอกสารจำนวนเข็มเชิดชูเกียรติอสม10 20 30 ปีปี2555.xls
100
แผนออกเจาะเลือดเกษตรกร ดลนภา
ผังปฏิบัติงานเกษตรกร.xls
2012-04-19 11:45:21
ดาวน์โหลดเอกสารผังปฏิบัติงานเกษตรกร.xls
99
ส่งรายงาน กพร. รพ.สต.เขาคันธมาทน์
รายงาน กรพ.เขาคันธมาทน์.xls
2012-04-18 15:56:50
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน กรพ.เขาคันธมาทน์.xls
98
แบบฟอร์มรายงาน กพร. รวบรวมผลงานตั้งแต่เดือนตค.-มีค๕๕ รวม ๖เดือน ดลนภา
แบบรายงานดลนภา55.xls
2012-04-18 00:20:51
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานดลนภา55.xls
97
การตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขพภาพที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฏหมาย รพ.สต.เขาคันธมาทน์ วรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ
ไม่พบข้อมูล.docx
2012-04-11 15:44:05
ดาวน์โหลดเอกสารไม่พบข้อมูล.docx
96
หลักสูตรอบรมอสม.เชี่ยวชาญพ.ศ.2555ในโครงการอบรมฟื้นฟูอสม.พ.ศ.2555 ดลนภา
คู่มืออบรมอสม.เชี่ยวชาญปี55.pdf
2012-04-05 11:07:58
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มืออบรมอสม.เชี่ยวชาญปี55.pdf
95
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย วรรณรัชต์
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย มี.ค.doc
2012-04-05 09:50:13
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนไทย มี.ค.doc
94
ส่งแพทย์แผนไทย วรรณรัชต์
รายงานสมุนไพรส่งพี่เปิ้ล.docx
2012-04-03 14:43:21
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรส่งพี่เปิ้ล.docx
93
รายงานแพทย์แผนไทย เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xlsx
2012-04-03 14:27:42
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xlsx
92
รายงานแพทย์แผนไทย มี.ค.๕๕ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
รายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
2012-04-03 13:24:31
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทยส่ง สสอ..xlsx
91
รายงานมูลค่าสมุนไพรมี.ค.55 ราตรี
มูลค่าสมุนไพร55.xls
2012-04-02 07:51:35
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร55.xls
90
ส่งรายงาน รณรงค์ อสม. สุภจิรา สินธุ
รณรงค์ อสม.(บางเสร่).doc
2012-03-30 13:56:31
ดาวน์โหลดเอกสารรณรงค์ อสม.(บางเสร่).doc
89
ส่งรายงาน อสม. คัดกรอง ncd รพ.สต.เขาคันธมาทน์
รายงาน พี่เปิ้ล...xls
2012-03-30 11:21:38
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน พี่เปิ้ล...xls
88
รายงานรณรงค์อสม. ราตรี
รายงานวันอสม.55.doc
2012-03-29 22:00:49
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานวันอสม.55.doc
87
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดือน มี.ค.55 PCU ตำบลสัตหีบ
แพทย์แผนไทย มี.ค.55.xls
2012-03-27 13:27:37
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย มี.ค.55.xls
86
รายชื่อผู้เข้าประชุมตำบลจัดการสุขภาพ ดลนภา
รายชื่อผู้เข้าประชุมตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย.doc
2012-03-27 10:48:32
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้เข้าประชุมตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย.doc
85
ส่งรายงานรณรงค์ อสม รพ.สต.เขาคันธมาทน์
รายงาน พี่เปิ้ล.xlsx
2012-03-23 15:39:06
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน พี่เปิ้ล.xlsx
84
กลุ่มเสี่ยงสัมผัสยาฆ่าแมลงเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
กลุ่มเสี่ยงยาฆ่าแมลง.xls
2012-03-23 14:52:56
ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มเสี่ยงยาฆ่าแมลง.xls
83
ส่งรง.รณรงค์ อสม. ธัญญลักษ์
ส่งรณรงค์อสม..doc
2012-03-23 14:21:53
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรณรงค์อสม..doc
82
ผลงานคัดกรองอสม. เสาวนีย์ โกมลวานิช
ผลงานคัดกรอง อสม.55.xlsx
2012-03-22 16:00:17
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานคัดกรอง อสม.55.xlsx
81
ส่งรายงานแพทย์ไทยมี.ค. ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2012-03-20 15:44:20
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
80
ส่งรง.เกลือ ธัญญลักษ์
เกลือ1.xls
2012-03-20 13:16:19
ดาวน์โหลดเอกสารเกลือ1.xls
79
ส่งรายงานเกลือ ธัญญลักษ์
เกลือ 5.doc
2012-03-20 13:13:45
ดาวน์โหลดเอกสารเกลือ 5.doc
78
รง.แบบประเมินจัดการสุขภาพวิถีไทย ธัญญลักษ์
แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ.doc
2012-03-20 12:00:47
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ.doc
77
ส่งสุ่มตรวจเกลือ เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ผลตรวจเกลือ ส่งสสอ..xls
2012-03-17 12:53:33
ดาวน์โหลดเอกสารผลตรวจเกลือ ส่งสสอ..xls
76
รายชื่อกลุ่มเสี่ยงสัมผัสยาฆ่าแมลง ราตรี
ทะเบียนยาฆ่าแมลง.xls
2012-03-16 07:51:14
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนยาฆ่าแมลง.xls
75
แบบประเมินสุขภาพดีวิถไทยแสมสาร ราตรี
แบบประเมินสุขภาพดีวิถีไทย.doc
2012-03-16 07:41:42
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินสุขภาพดีวิถีไทย.doc
74
ตำบลจัดการสุขภาพเตาถ่าน เสาวนีย์ โกมลวานิช
ตำบลจัดการสุขภาพเตาถ่าน1.doc
2012-03-15 15:18:04
ดาวน์โหลดเอกสารตำบลจัดการสุขภาพเตาถ่าน1.doc
73
ส่งแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย นาจอมเทียน เนตรวิไล จินดาวัฒน์
ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย.doc
2012-03-14 16:25:51
ดาวน์โหลดเอกสารตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย.doc
72
ส่งแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย วรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ
จัดการสุขภาพ.doc
2012-03-14 16:16:16
ดาวน์โหลดเอกสารจัดการสุขภาพ.doc
71
ให้ประเมินตนเอง ในแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ส่งแบบประเมินตนเองวันวันที่ 14 มี.ค.55 ส่งเป็นไฟล์นะจ๊ะ ดลนภา
แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพสุขภาพดีวิถีไทย.doc
2012-03-08 13:14:50
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพสุขภาพดีวิถีไทย.doc
70
รายงานสมุนไพรแสมสาร ราตรี
มูลค่าสมุนไพร55.xls
2012-03-06 16:08:33
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าสมุนไพร55.xls
69
ส่งรายชื่อ/ตารางการฝึกปฏิบัติของอสม.ใหม่ปี๕๕ นงลักษณ์ นาแถมพลอย
รายชื่ออสม.ใหม่ปี๕๕.xls
2012-03-04 07:18:24
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่ออสม.ใหม่ปี๕๕.xls
68
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2012-03-02 16:24:44
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
67
รายงานแพทย์แผนไทย เสาวนีย์ โกมลวานิช
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xlsx
2012-03-02 14:18:34
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร.xlsx
66
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย วรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ
ส่งรายงานสมุนไพร เขาคันธมาทน์.docx
2012-03-01 11:50:48
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานสมุนไพร เขาคันธมาทน์.docx
65
รายชื่อฝึกงาน อสม.ใหม่ต.สัตหีบ ให้ลงสถานที่ฝึกงานและวันที่ฝึกงานส่งกลับให้สสอ.ด้วยค่ะ ดลนภา
รายชื่อผู้เข้าอบรมอสม.ใหม่ทต.เขตฝึกงาน.xls
2012-03-01 09:53:03
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้เข้าอบรมอสม.ใหม่ทต.เขตฝึกงาน.xls
64
ส่งรายงานแพทย?แผนไทย ก.พ.55 ค่ะ PCU ตำบลสัตหีบ
แพทย์แผนไทย.xls
2012-02-29 14:42:45
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไทย.xls
63
ส่งผังควบคุมกำกับงานคุ้มครองมาให้ นงลักษณ์ นาแถมพลอย
แผ่นงาน ใน ผังควบคุมกำกับงานSR55.xls
2012-02-14 12:12:35
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นงาน ใน ผังควบคุมกำกับงานSR55.xls
62
ส่งรายงาน การเบิกยาและเวชภัณฑ์ แสงจันทร์
การเบิกยาเทียบตามแผน.zip
2012-02-13 15:47:28
ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกยาเทียบตามแผน.zip
61
ส่งรายงานยาเขาคันธมาทน์ ณัฐธยาน์ มิจนทรัพย์
รายงานยาเขา.xls
2012-02-12 22:49:30
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานยาเขา.xls
60
ส่งผลการเบิกยาและเวชภัณฑ์ ฑิฆัมพร ใจอารี
ส่งยาดลนภา.xls
2012-02-12 10:31:05
ดาวน์โหลดเอกสารส่งยาดลนภา.xls
59
แผนกองทุน ,แผนที่ทางเดิน ธัญญลักษ์
แผนทางเดิน และกองทุน.zip
2012-02-10 16:26:25
ดาวน์โหลดเอกสารแผนทางเดิน และกองทุน.zip
58
ส่งงานทะเบียนเกษตร ,แผนกองทุน,แผนที่ทางดิน ธัญญลักษ์
รายชื่อเจาะเลือดหาสารเคมีในเกษตรกร ปี 55.xls
2012-02-10 16:24:16
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อเจาะเลือดหาสารเคมีในเกษตรกร ปี 55.xls
57
ส่งเปรียบเทียบแผนยาฯนาจอมเทียน นภา
เปรียบเทียบแผน55.xls
2012-02-10 07:59:17
ดาวน์โหลดเอกสารเปรียบเทียบแผน55.xls
56
ส่งเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ ราตรี
เบิกจ่ายเวชภัณฑ์.xls
2012-02-09 12:13:03
ดาวน์โหลดเอกสารเบิกจ่ายเวชภัณฑ์.xls
55
ทเะบียนเกษตรกรตำบลนาจอมเทียน จันทร์เพ็ญ
ทะเบียนเกษตรตำบลนาจอมเทียน.xls
2012-02-09 11:35:54
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนเกษตรตำบลนาจอมเทียน.xls
54
ขอสรุปผลการตรวจฉลากแยกรายการ วันนี้ค่ะ 9 กพ.55 ดลนภา
แบบฟอร์มตรวจฉลาก.xls
2012-02-09 10:29:45
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มตรวจฉลาก.xls
53
ส่งคำสั่งคุ้มครองให้พี่รี วิชา มาลา
คำสั่งคุ้มครองให้พี่รี.doc
2012-02-08 11:40:39
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งคุ้มครองให้พี่รี.doc
52
ส่งรายชื่อเกษตรกรเขาคันธมาทน์ ณัฐธยาน์ มิจนทรัพย์
เกษตรกร.xls
2012-02-08 10:05:10
ดาวน์โหลดเอกสารเกษตรกร.xls
51
แบบฟอร์มผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ส่งด้วยค่ะภายในวันที่ 7 กพ 55(ตัวชี้วัด เรื่องยา) ดลนภา
ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ปี55.xls
2012-02-08 08:55:33
ดาวน์โหลดเอกสารผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ปี55.xls
50
ส่งเกณฑ์ตรวจร้านชำ วรรณรัชต์
ตรวจร้านชำ กพ.54.xls
2012-02-07 15:14:10
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจร้านชำ กพ.54.xls
49
ทะเบียนเกษตรกรปี 55 ระเบียบ
ทะเบียนเกษตรกร.xlsx
2012-02-07 14:54:57
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนเกษตรกร.xlsx
48
แบบรายงานคุ้มครองปี55ต้องมีข้อมูลไว้ที่รพ.สต.นะคะ ดลนภา
แบบรายงานคุ้มครองปี55.xls
2012-02-06 11:19:11
ดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงานคุ้มครองปี55.xls
47
แนวทางนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภค/แผนไทย และให้ส่งผลการดำเนินงาน4เดือนภายในวันที่ 6 ก.พ.55 ดลนภา
แนวทางนิเทศงานคุมครองสสอ.สัตหีบ ปี55.xls
2012-02-02 09:59:45
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางนิเทศงานคุมครองสสอ.สัตหีบ ปี55.xls
46
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย ล่าสุด(ก่อนหน้านี่ผิด) วรรณรัชต์
ส่งรายงานสมุนไพร เขาคันธมาทน์.docx
2012-02-01 13:46:19
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานสมุนไพร เขาคันธมาทน์.docx
45
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย วรรณรัขต์ วงษ์ศิริวรรณ
ส่งรายงานสมุนไพร เขาคันธมาทน์.docx
2012-02-01 11:49:30
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานสมุนไพร เขาคันธมาทน์.docx
44
รายงานสถานการณ์DM,HTนาจอมเทียน นภา
สถานการณ์DM,HT.xls
2012-01-27 13:49:14
ดาวน์โหลดเอกสารสถานการณ์DM,HT.xls
43
แผนไทย ปี2555 วิชา มาลา
ข้อมูลแผนไทย.xls
2012-01-23 16:21:47
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลแผนไทย.xls
42
เกณฑ์การคัดเลือกอสม..ดีเด่นปี55ส่งเป็น zip.flieให้ถ้าเปิดไม่ได้ จะส่ง e-mail ให้เพื่อนในรพ.สต.นั้นๆลองถามดูนะจ๊ะ ดลนภา
เกณฑ์การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ประจำปี 2555.rar
2012-01-15 23:33:33
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ประจำปี 2555.rar
41
แนวทางการคัดเลือกอสม.ปี55 ดลนภา
แนวทางการคัดเลือก อสม ดีเด่น 2555.doc
2012-01-15 23:23:43
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการคัดเลือก อสม ดีเด่น 2555.doc
40
ปะหน้าการคัดเลือกอสม.ดีเด่นปี55 ดลนภา
ประกวด อสม.pdf
2012-01-15 23:22:06
ดาวน์โหลดเอกสารประกวด อสม.pdf
39
ส่งใหม่ค่ะรายงานสมุนไพร ธันยาสินี รพ.สตบ้านเตาถ่าน
ส่งรายงานสมุนไพรรพ.docx
2012-01-12 16:38:07
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานสมุนไพรรพ.docx
38
ส่งรายงานสมุนไพร วรร ณรัชต์
รายงานสมุนไพรส่งพี่เปิ้ล.docx
2012-01-10 15:32:43
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสมุนไพรส่งพี่เปิ้ล.docx
37
ส่งรายงานสมุนไพรเดือนพย.-ธค.54จร้า ธันยาสินี รพ.สตบ้านเตาถ่าน
ส่งรายงานสมุนไพรรพ.zip
2012-01-07 14:33:29
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานสมุนไพรรพ.zip
36
แพทย์แผนไทยแสมสาร คุณเสาวนีย์
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต.แสมสาร.xlsx
2012-01-04 15:10:10
ดาวน์โหลดเอกสารมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต.แสมสาร.xlsx
35
ตำบลสัตหีบฝากส่งชื่อ อสม.ดูงาน เนตรวิไล
ใบลงชื่อ อสม.ไปดูงาน.xls
2012-01-04 14:44:51
ดาวน์โหลดเอกสารใบลงชื่อ อสม.ไปดูงาน.xls
34
รายชื่อ อสม.นาจอมเทียนดูงาน เนตรวิไล พิทูลทอง
รายชื่อ อสม.ดูงาน.xls
2012-01-04 13:50:18
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ อสม.ดูงาน.xls
33
คณะกรรมการ อสม.นาจอมเทียน เนตรวิไล พิทูลทอง
ทะเบียน อสม..xls
2012-01-03 14:54:37
ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียน อสม..xls
32
รายงานแพทย์แผนไทย เดือน ธันวาคม 54 กม.1 เดือนนภา PCU ตำบลสัตหีบ
แพทย์แผนไ...xls
2012-01-02 10:32:37
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไ...xls
31
กระเช้าปีใหม่ วิชา มาลา
กระเช้าปีใหม่.xlsx
2011-12-29 10:48:10
ดาวน์โหลดเอกสารกระเช้าปีใหม่.xlsx
30
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดือน ธ.ค.54 PCU สัตหีบ กม.1 ภัราภรณ์ เฉตวงษ์
แพทย์แผนไ...xls
2011-12-26 10:16:04
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไ...xls
29
ใบลงชื่ออสม.ที่ไปดูงานจ.กาญจนบุรี17-18ม.ค.55 ดลนภา
แบบฟอร์มเซ็นชื่อไปกาญจนบุรี.xls
2011-12-22 15:14:12
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเซ็นชื่อไปกาญจนบุรี.xls
28
ส่งใหม่เลือกตั้งประธานอสม วิชา มาลา
อสม.บางเสร่.xls
2011-12-22 15:10:33
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.บางเสร่.xls
27
การเลือกตั้งประธานอสม วิชา มาลา
อสม.บางเสร่.xlsx
2011-12-22 14:55:14
ดาวน์โหลดเอกสารอสม.บางเสร่.xlsx
26
ส่งรายงานตำแหน่งอสม.และอสม.รับเข็มฯ รพ.สต.บ้่านเขาคันธมาทน์
รายชื่ออสม..xlsx
2011-12-21 18:41:38
ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่ออสม..xlsx
25
ยืนยันอสม.แสมสาร เสาวนีย์
ตรวจสอบอสมให้รพ.สต..xlsx
2011-12-19 15:42:27
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบอสมให้รพ.สต..xlsx
24
ผลงานอสม ธ.ค. 54 แสมสาร เสาวนีย์
ผลงานเดือนอสม..xls
2011-12-19 15:41:00
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม..xls
23
ส่งแผนไทย พย.54 รพสต.บางเสร่ วิชา
ข้อมูลแผนไทย.xls
2011-12-19 13:33:27
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลแผนไทย.xls
22
ส่งรง.แพทย์แผนไทยเดือนพฤศจิกายน โค้ง ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
2011-12-14 16:10:26
ดาวน์โหลดเอกสารส่งรายงานแพทย์แผนปี 55.xls
21
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอสม.ปี๒๕๕๔ ดลนภา
ระเบียบอสม.ปี2554.pdf
2011-12-09 16:01:31
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบอสม.ปี2554.pdf
20
ฐานข้อมูลอสม.อ.สัตหีบเวอร์ชั่น2003 ดลนภา
ตรวจสอบอสมให้รพ.สต..xls
2011-12-09 12:47:08
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบอสมให้รพ.สต..xls
19
ส่งสรุป กพร.๕๔ เนตรวิไล พิทูลทอง
กพร.ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔.xls
2011-12-05 16:30:13
ดาวน์โหลดเอกสารกพร.ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔.xls
18
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย นาจอมเทียน เดือนพ.ย.๕๔ เนตรวิไล พิทูลทอง
รายงานแพทย์แผนไทย.xlsx
2011-12-02 15:45:20
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานแพทย์แผนไทย.xlsx
17
ส่งรายงานกพร. นงลักษณ์ นาแถมพลอย
รายงานกพร..xlsx
2011-12-02 11:18:53
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานกพร..xlsx
16
ผลการดำเนินงานกพร.ปี2553อำเภอสัตหีบ ดลนภา
ผลงานกพร.อำเภอสัตหีบปี53.xls
2011-12-02 10:49:39
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานกพร.อำเภอสัตหีบปี53.xls
15
ฐานข้อมูลอสม.อำเภอสัตหีบ เวอร์ชั่น 2007 ดลนภา
ตรวจสอบอสมให้รพ.สต..xlsx
2011-12-02 10:32:15
ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบอสมให้รพ.สต..xlsx
14
วาระการประชุม ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ (งานคุ้มครอง,งานสุขภาพภาคประชาชน) ดลนภา
วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔.doc
2011-12-01 10:24:01
ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔.doc
13
ส่งรายงาน กพร. วิชา
แบบฟอร์มผลงานfoodsafety54.xls
2011-11-30 09:51:22
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มผลงานfoodsafety54.xls
12
ส่งรง.การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามเกณฑ์ 4เกณฑ์ ปี 54 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
รง.ที่ส่งไตรมาส.xls
2011-11-25 15:47:24
ดาวน์โหลดเอกสารรง.ที่ส่งไตรมาส.xls
11
ส่งรง.กพร. /รง. อื่น ๆ ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
สรุปงานคุ้มครองกพร.และอื่น ๆโค้ง ฯ.xls
2011-11-25 15:44:35
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงานคุ้มครองกพร.และอื่น ๆโค้ง ฯ.xls
10
อสม. เสาวนีย์
ผลงานเดือนอสม.xls.xls
2011-11-22 13:37:02
ดาวน์โหลดเอกสารผลงานเดือนอสม.xls.xls
9
การให้บริการแพทย์แผนไทย บางเสร่ แผ่น3 ภาชินี บุุญเรือง
img010.jpg
2011-11-22 10:55:28
ดาวน์โหลดเอกสารimg010.jpg
8
การให้บริการแพทย์แผนไทย บางเสร่ แผ่น2 ภาชินี บุุญเรือง
img009.jpg
2011-11-22 10:51:09
ดาวน์โหลดเอกสารimg009.jpg
7
การให้บริการแพทย์แผนไทย บางเสร่ ภาชินี บุุญเรือง
img008.jpg
2011-11-22 10:46:12
ดาวน์โหลดเอกสารimg008.jpg
6
ส่งแผนไทย บางเสร่ วิชา
ข้อมูลแผนไทย.xls
2011-11-22 10:17:30
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลแผนไทย.xls
5
ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดือนตุลาคม 54 ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แพทย์แผนไ..(1)ใหม่.xls
2011-11-09 15:27:22
ดาวน์โหลดเอกสารแพทย์แผนไ..(1)ใหม่.xls
4
งานตำบล บางเสร่ วิชา
แผนตำบล.doc
2011-10-31 11:48:07
ดาวน์โหลดเอกสารแผนตำบล.doc
3
ส่งแผนสุขภาพชุมชน ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
แผนสุขภาพตำบล.doc
2011-10-28 09:03:29
ดาวน์โหลดเอกสารแผนสุขภาพตำบล.doc
2
ส่งเอกสารประธานอสม.หน่วยงานรพสต.โค้งวันเพ็ญ ต.บางเสร่ มาใหม่ ค่ะ ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
ประธานอสม..xls
2011-10-14 14:37:15
ดาวน์โหลดเอกสารประธานอสม..xls
1
รง.ตรวจความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเจ และรง.สำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ธัญญลักษ์ บรรทจิตร์
งานส่งทางเมล์ของธัญ.doc
2011-10-11 16:05:31
ดาวน์โหลดเอกสารงานส่งทางเมล์ของธัญ.doc
ผู้ส่ง :

ใส่ข้อความ:

แนบไฟล์: