หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน/ปรับปรุงบริการ

>>รายงานที่สำคัญ....ควรอ่าน>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

ขอขอบคุณ : http://www.sattahipbeach.com/

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและบริการสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข ภายในปี พ.ศ.2579

พันธกิจ

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3.กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง

ค่านิยมร่วม...... SATTAHIP.........

S = Sagacity มีความฉลาดและสามารถตัดสินใจที่ดี

A = Accountability มีความรับผิดชอบ

T= Technique ใช้หลักวิชาการ

T= Teamwork ทำงานเป็นทีม

A = Achievement มุ่งความสำเร็จ

H= Happiness มีความสุข(ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน)

I= Ideal เป็นแบบอย่างที่ดี

P= Partnership มีเครือข่าย